Přehled semestrálních přednášek DMBP

Přednášející
Univerzita Název sem. přednášky
Viktor Brabec Palackého univerzita, Olomouc
Fyzikální vlastnosti nukleových kyselin
Seminář z biofyziky 1
Struktura biomolekul
Struktura,vlastnosti a funkce nukleových kyselin
Molekulární biologie mutagenů
Jana Kašpárková Palackého univerzita, Olomouc
Experimentální metody biofyziky
Molekulární biofyzika
Molekulární biologie mutagenů
Olga Nováková Masarykova univerzita, Brno Vybraná témata aplikované biofyziky (seminář)

Významné společné projekty a spolupráce DMBP s univerzitami

  1. Centrum pro výzkum biomolekul, řešitel koordinátor J. Koča (PřF MU), řešitel V. Brabec
  2. Doktorský projekt GA ČR 204/03/H016 “Strukturní biofyzika makromolekul” (2003-2007), řešitel V. Brabec, J. Koča (PřF MU) spoluřešitel
  3. Doktorský projekt GA ČR 301/09/H004 “Molekulární a strukturní biologie vybraných cytostatik. Od mechanistických studií k chemoterapii rakoviny” (2009-2012), J. Koča (PřF MU) spoluřešitel