Aktuální události

Hodnocení podle metodiky M17+ v roce 2021/2022

Jako každým rokem, proběhlo i letos hodnocení všech výzkumných organizací ČR podle metodiky M17+. Pro ilustraci toho, jak dopadl náš ústav uvádíme histogramy rozdělení publikací do kvartilů a horního decilu podle kvality časopisů v, nichž jsou výsledky publikovány. Rozdělení jsou uvedena pro dva hlavní obory ústavu: biologii a chemii.

Z obrázku vidíme, že většina prací BFU je publikována v horním decilu nebo kvartilu, tj. v nejlepších časopisech obou oborů. Jako „benchmark“ je uvedeno národní rozdělení, EU15 a svět – ze srovnání je vidět, že BFÚ převyšuje jak národní úroveň, tak úroveň EU15. Na základě těchto (a dalších) výsledků se účastníci tripartity (zástupci poskytovatele, RVVI a oborových panelů) shodli o zařazení BFÚ do nejvyššího kvalitativního stupně A.

 

Poděkováni za sbírku hmotných darů pro Ukrajinu

Děkujeme všem kolegům z Biofyzikálního ústavu za velké množství hmotných darů, které byly v pátek převezeny skautskou organizací na slovenské hranice s Ukrajinou.

Dále děkujeme i francouzským kolegům, kteří poskytli finanční prostředky na nákup hmotných humanitárních darů a dále i příchozím, kteří rovněž významně podpořili naši sbírku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Existuje skautská mezinárodní organizace WFIS (http://www.wfis-europe.org/wordpress/), která sdružuje i skautské organizace, které pomáhají shánět věci pro na Ukrajinu. Hmotné dary odvezli dobrovolníci ze Skaut - český skauting ABS. O komunikaci s Ukrajinskými skauty se stará Svaz skautů a skautek ČR, který skladuje věci v Jevíčku. Ukrajinští skauti z Užhorodu pak mají člena, který provozuje autodopravu, zajišťuje převoz na Ukrajinu a distribuci pomoci přímo tam a kde je to zrovna potřeba. Spolky Skaut - český skauting ABS, Svaz skautů a skautek ČR, i Užhorodští skauti jsou členy WFIS. 

 

 

stáhnout (.PDF)

 

 

odkaz na článek ZDE

  

 

Významná výzkumná činnost

Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky (BFÚ) byl založen v r. 1955 a stal se významnou součástí infrastruktury výzkumu v Československu, později v České republice. V současné době se vědci BFÚ věnují základnímu výzkumu v různých oborech biofyziky, biologie a chemie. Výzkum se realizuje pomocí řady biofyzikálních metod, jako je konfokální mikroskopie založená na fluorescenčních metodách, vícekanálová flow-cytometrie, CD spektroskopie, počítačové modelování a elektrochemie. BFÚ představuje výzkumné centrum ČR, ve kterém jsou studovány epigenetické děje v genomu. Z praktického hlediska je věnována pozornost i radiační ochraně a její výuce na MU v Brně. Svojí činností vědci BFÚ přispívají ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti v ČR, k rozvoji biotechnologií a transferu výsledků výzkumu do praxe. V rámci předmětu své činnosti vědecké týmy BFÚ rozvíjejí mezinárodní spolupráci, včetně organizování mezinárodních vědeckých konferencí, seminářů a zaškolování zahraničních studentů a postdoktorandů v laboratořích, které jsou vybaveny moderními technologiemi. Ve spolupráci s vysokými školami vědci BFÚ vychovávají studenty, významně se podílejí na pedagogické činnosti několika univerzit v ČR. Výukové aktivity jsou realizovány především ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou Palackého v Olomouci. Vedení ústavu aktivně podporuje mladé vědecké pracovníky, snaží se rozvíjet jejich talent a prohlubovat jejich zájem o vědecké bádání. Z hlediska genderové rovnováhy podporujeme ženy ve vědě, konkrétními nástroji a opatřeními umožňujeme skloubení úspěšného profesního rozvoje a rodinného života, včetně zajištění péče o děti.

Našim cílem je upevňovat pozici špičkového národního centra pro excelentní výzkum; pracujeme současně na posílení naší pozice v mezinárodním měřítku. Každým rokem vědci BFÚ řeší více než 50 národních grantových projektů a vychovávají více než 70 pregraduálních a postgraduálních studentů. Řada vědců ústavu byla nebo je hlavními řešiteli mezinárodních projektů, jako jsou projekty garantované Norskými fondy, EU granty Marie Curie, COST projekty nebo projekty podpořené z Howard Hughes Medical Institute v USA nebo Welcome Trust, UK. Vedení ústavu podporuje vědecký výzkum formou interní podpory výzkumu. Chceme vytvořit podmínky k tomu, aby k nám přicházeli vědecky nejschopnější lidé a činili zásadní objevy ve vědních oblastech, které spadají do celkové koncepce BFÚ. Vedení ústavu dbá na akademické svobody a snaží se zajišťovat dobrou finanční i technickou podporu. Oborná práce jednotlivých týmů BFÚ nachází odezvu ve vysoké citovanosti vědeckých prací, které byly v ústavu vytvořeny. V ústavu pracují renomovaní vědci, jako je prof. Viktor Brabec (počet citací více než 11 000) nebo laureát Akademické prémie a jeden z nejcitovanějších vědců ČR, prof. Jiří Šponer (počet citací více než 18 000). Velice aktivním a mezinárodně uznávaným vědcem byl laureát nejprestižnější národní ceny Česká hlava a Neuron, prof. Emil Paleček (počet citací podle WoS je více než 14 000). Vedení ústavu rovněž podporuje aktivity mladých vědců. Z mladší generace (do 35 let) byla oceněna řada postdoktorandů prestižní cenou Otty Wichterleho (cena Akademie věd ČR). Ocenění byli: Jiří Fajkus, Olga Nováková, Jiří Šponer, Miroslav Fojta, Jana Kašpárková, Stanislav Hasoň, Luděk Havran, Václav Brázda, Judit Šponerová, Lukáš Kubala, Jaroslav Malina, Roman Hobza, Martin Falk, Kamila Réblová, Veronika Ostatná, Hana Pivoňková, Michaela Pekarová, Zdeněk Kubát, Soňa Legartová, Vojtěch Novohradský, Miroslav Krepl, Lenka Marková, Gabriela Ambrožová a Petr Stadlbauer. Významní vědci BFÚ a mladí vědečtí pracovníci garantují dlouhodobě vynikající vědeckou úroveň Biofyzikálního ústavu.