Archiv novinek

Eduard Kejnovský zvolen do Učené společnosti ČR

4. 7. 2019

Náš kolega doc. Eduard Kejnovský z Oddělení vývojové genetiky rostlin byl zvolen členem Učené společnosti České republiky.

Učená společnost ČR sdružuje významné vědce všech vědních oborů působící na českém území. Hlásí se k odkazu Královské české společnosti nauk. Jejím hlavním cílem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků ve veřejnosti, probouzení touhy po poznání a radosti z něho, zvyšování úrovně vzdělanosti a tvůrčího, racionálního a lidsky odpovědného společenského prostředí v České republice. Edovi Kejnovskému ke zvolení blahopřejeme a přejeme hodně sil při působení v této úctyhodné společnosti.

https://www.learned.cz/

https://www.facebook.com/ucenaspolecnost/


Gratulace

17. 5. 2019

Ředitelka BFÚ srdečně gratuluje Lence Markové a Miroslavu Kreplovi k získání Prémie Otto Wichterleho


A jak naši sochu vidí profesionální fotograf?

5. 3. 2019

A jak naši sochu vidí profesionální fotograf?

Za poskytnutí fotografií děkujeme uměleckému kováři Janu Šerákovi.


XXXIX. Moderní elektrochemické metody

6. 2. 2019

BFÚ spolupořádá XXXIX. ročník tradiční konference s mezinárodní účastí.

Více informací: https://www.bestservis.eu/aktualni-akce/mem/33/


52nd Heyrovský Discussions

21. 1. 2019

BFÚ spolupořádá mezinárodní konferenci 52nd Heyrovský Discussions.

Další informace na webu konference.