Archiv novinek

Gratulace

25. 6. 2020

Ředitelka BFÚ srdečně gratuluje Gabriele Ambrožové a Petru Stadlbauerovi k získání Prémie Otto Wichterleho.


Tisková zpráva o činnosti Biofyzikálního ústavu během epidemie COVID-19

12. 6. 2020

Výzkum a další činnost Biofyzikálního ústavu byly v době epidemie rovněž zaměřeny na vzniklá, vysoce aktuální a společensky významná témata, související s epidemii COVID-19. Mimo jiné, jsme zavedli diagnostiku viru SARS-CoV-2 pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce RT-qPCR na špičkových termocyklerech, kterými BFÚ disponuje. Touto metodou bylo verifikováno 5 pozitivních a 5 negativních pacientských vzorků získaných z pracoviště FN v Brně. Na základě těchto výsledků jsme získali od SZÚ povolení testovat potenciálně infekční vzorky, ve spolupráci s klinickými pracovišti. Tato aktivita byla realizována v rámci plnění úkolů Strategie AV21 - věda ve veřejném zájmu, program Qualitas. Zavedenou metodiku qPCR na detekci SARS CoV-2 jsme nabídli klinickým pracovištím. I když nakonec spolupráce s klinickými pracovišti přímo nebyla navázána z důvodů dostatečné testovací kapacity v brněnských laboratořích, vědci Biofyzikálního ústavu zdarma poskytli kity na izolaci virové RNA různým klinickým pracovištím (celkem 615 reakcí). Dále vědci BFÚ přímo pomáhali s detekcí viru na klinice v Třeboni. Ústav také zapůjčil termální cykler pro qPCR reakci do nemocnice v Písku. Obě klinická pracoviště tak za našeho přispění mohla analyzovat stovky vzorků. Dále byla do FN Brno zapůjčena germicidní lampa pro vyšetřovací místnost a po celou dobu epidemiologické krize jsme připravovali roztoky pro izolaci virové RNA v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Genetické laboratoře v Brně (v množství pro zhruba 1200 extrakcí z tkání určených pro transplantace). Kromě vedlejších činností, spojeným s danou problematikou, jsme se věnovali také vědecké činnosti, která je hlavní náplní pracovníků Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Na téma variability genomu viru SARS-CoV-2 byl publikován jeden vědecký článek a jeden článek je v přípravě.


Metylace DNA a stabilita i-motivů

2. 6. 2020

Našim kolegům sdruženým v projektu Symbit se podařilo získat nové poznatky týkající se struktury a regulace čtyřvláknových struktur DNA, jež jsou označovány jako i-motivy. Díky svému multidisciplinárnímu přístupu prokázali, že metylační vzorec ovlivňuje stabilitu i-motivů u rostlinných telomer. Práce dokládá význam citlivosti konformace DNA k epigenetické regulaci v živých systémech. Práce byla přijata k publikaci v časopise BBA-General Subject.

Odkaz na článek zde: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030441652030163X?via%3Dihub


S účinností od 5. 4. 2020 Biofyzikální ústav AV ČR získal od úřadu SZÚ oprávnění testovat vzorky na CoV-2 metodou qPCR.

6. 4. 2020

Analýza RNA viru SARS‐CoV‐2 na Biofyzikálním ústavu AV ČR, v.v.i. (.PDF)


XL. Moderní elektrochemické metody

14. 2. 2020

MEM XL: Jubilejní 40. ročník tradiční konference Moderní elektrochemické metody, i tentokrát spolupořádané Biofyzikálním ústavem.

Více informací: https://www.bestservis.eu/aktualni-akce/mem/36/