News archive

NEKROLOG – profesor RNDr. Emil Paleček, DrSc.

30. 10. 2018

V noci na úterý zemřel náš kolega profesor RNDr. Emil Paleček, DrSc. ve věku 88 let (1930–2018). Byl významným českým biochemikem a zakladatelem oboru elektrochemie nukleových kyselin. Od roku 1955 pracoval na Biofyzikálním ústavu AV ČR. Je autorem více než tří set vědeckých prací, je jedním z nejcitovanějších českých vědců. Přednášel na Masarykově univerzitě a spolupracoval s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně. Vychoval desítky studentů, z nichž mnozí se stali významnými vědci. Byl zakládajícím členem Učené společnosti ČR. Během svého života získal řadu prestižních ocenění, z nichž nejvýznamnější je Česká hlava, kterou obdržel v roce 2014, a cena Neuron, v roce 2017.

Objevy profesora Palečka vešly do učebnic biochemie a molekulární biologie. Jeho světově uznávaná metoda elektrochemické analýzy nukleových kyselin je mnohem rychlejší a levnější než ostatní metody a umožní vývoj miniaturních analyzátorů DNA s novým typem čipů.  Zkoumal také proteiny související se vznikem nádorových onemocnění.

Jeho zápal pro vědu byl obdivuhodný. Jeho nejoblíbenějším pracovním dnem byla sobota, kdy měl na práci v ústavu největší klid. Pracoval až do konce svého života.

Bude nám chybět jeho inteligentní humor i laskavý úsměv, kterým obdařoval kolegy, při svých kondičních procházkách po areálu ústavu. Jeho pracovitost, cílevědomost až paličatost, odvaha, ale i pokora, díky nimž tolik dokázal, pak může být inspirací pro ostatní.

  Gratulace Monice Hermanové a Janu Špačkovi

14. 9. 2018

Kolegové z Oddělení biofyzikální chemie a molekulární onkologie výrazně zabodovali v soutěži "Metrohm Young Chemist Award 2018". V České republice byla tato soutěž organizována v rámci 70. sjezdu chemiků, který proběhl ve dnech 9. – 12. září na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Mezi devíti finalisty získala Monika Hermanová hlavní cenu a Jan Špaček obdržel cenu poroty. Gratulujeme!


Genomic imprinting mediates dosage compensation in a young plant XY system

14. 8. 2018


Gratulace Emilu Palečkovi

7. 8. 2018

Ředitelka BFÚ srdečně gratuluje Emilu Palečkovi k ocenění publikace s nejvyšším Impakt faktorem podle databáze WoS při příležitosti 25. výročí spolupráce SAV a AV ČR:

Paleček, Emil; Tkáč, Jan; Bartošík, Martin; Bertok, Tomas; Ostatná, Veronika; Paleček, Jan

Electrochemistry of Nonconjugated Proteins and Glycoproteins. Toward Sensors for Biomedicine and Glycomics.

CHEMICAL REVIEWS, Volume: 115, Issue: 5, Pages: 2045-2108, DOI: 10.1021/cr500279h, Published: 2015


Gratulace Václavu Bačovskému

17. 7. 2018

Ředitelka BFÚ srdečně gratuluje Václavu Bačovskému k získání prvního místa na 6. Asijsko-pacifické chromozomové konferenci konané v Canbeře v Austrálii 1. - 5. 7. 2018 (GSA/PSA). Cena byla udělena za prezentaci o pohlavních chromozomech u modelového organismu Silene latifolia.