Fotovoltaický systém Biofyzikálního ústavu

9. 8. 2021