News archive

Fotovoltaický systém Biofyzikálního ústavu

9. 8. 2021


Nová metoda značení DNA bází pro sekvenování

5. 5. 2021

Naši kolegové z Biofyzikálního ústavu Akademie věd, dr. Luděk Havran a doc. Miroslav Fojta, se spolu se spolupracovníky z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Univerzity Karlovy a ze španělské University Rovira i Virgili podíleli na vývoji nové metody značení DNA, kterou bude možné v budoucnu využít pro sekvenování DNA. Jádrem nové metody je elektrochemická detekce. Výsledky jsou publikovány v prestižním časopisu Journal of American Chemical Society.

Dnešní doba je dobou čtení genetické informace nejrůznějších organizmů od virů, přes bakterie až po rostliny a živočichy. Čtení této informace se označuje jako sekvenování DNA a jeho metody se stále zdokonalují, zejména v duchu zjednodušování, zrychlování a zlevňování. Nadějným přístupem se v současné době ukazuje elektrochemická detekce nukleotidů (čtyř písmen v DNA). Tým vědců vedený prof. Michalem Hockem z ÚOCHB vyvinul metodu využívající umělých nukleotidů, na které jsou zavěšeny speciální redoxní značky, které lze oxidovat na elektrodách. Každý ze čtyř typů nukleotidů totiž nese vlastní odlišnou značku, umožňující jejich následnou elektrochemickou detekci a identifikaci. Velikost každého signálu je závislá na počtu kopií daného nukleotidu v analyzovaném úseku DNA, což umožňuje rychle určit poměrné zastoupení jednotlivých nukleotidů v měřené DNA a jeho změny. Nově vyvinuté elektrochemické kódování DNA bází přináší řadu výhod, je především jednodušší, levnější a také rychlejší.

Celý článek zde: https://doi.org/10.1021/jacs.1c02222


Blahopřejeme ke zvolení prof. RNDr. Janu Vondráčkovi, Ph.D. do Akademické rady AV ČR a doc. RNDr. Evě Bártové, Ph.D., DSc. ke zvolení do Vědecké rady AV ČR.

8. 4. 2021

Blahopřejeme ke zvolení prof. RNDr. Janu Vondráčkovi, Ph.D. do Akademické rady AV ČR a doc. RNDr. Evě Bártové, Ph.D., DSc. ke zvolení do Vědecké rady AV ČR. Oba naši kandidáti byli zvoleni na LVII. zasedání Akademického sněmu dne 23.3.2021 pro funkční období 2021 -2025. Více informací o volbě: https://www.avcr.cz/cs/o-nas/aktuality/Volby-opet-online.-Akademie-si-zvolila-vedeni-pro-dalsi-funkcni-obdobi/

Na prvním zasedání AR AV ČR byl prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. pověřen řešením koncepčních otázek vědecké přípravy a spolupráce AV ČR s vysokými školami, včetně doktorských studijních programů, a spolupráce s resortními pracovišti, včetně společných pracovišť.