News archive

Department of Molecular Biophysics and Pharmacology

10. 8. 2022


Informace o výrobě elektrické energie fotovoltaickou elektrárnou BFÚ

16. 6. 2022


Vedení BFÚ gratuluje doc. Eduardovi Kejnovskému k udělení Čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy

15. 6. 2022

Vedení BFÚ gratuluje doc. Eduardovi Kejnovskému k udělení Čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy. Eduard Kejnovský se dlouhodobě věnuje popularizaci vědy nejenom v Biofyzikálním ústavu AV ČR, ale v celé Akademii věd ČR. Účastnil se projektu Nezkreslená věda, svými články o genetice přispívá do časopisu Vesmír, pořádá odborné přednášky, Den otevřených dveří a účastní se Veletrhu vědy a podobných akcí. Eduard Kejnovský je také autorem knihy Tajemství genů – od vzniku života po genom člověka.


Vedení BFÚ gratuluje docentu Stanislavu Kozubkovi k udělení Čestné medaile Za zásluhy o Akademii věd ČR

15. 6. 2022

Vedení BFÚ gratuluje docentu Stanislavu Kozubkovi k udělení Čestné medaile Za zásluhy o Akademii věd ČR. Stanislav Kozubek dlouhodobě vedl výzkumné oddělení, které se zabývalo změnami v uspořádaní genomu u nádorových buněk. Zabýval se také důsledky poškození genomu radiačním zářením a opravami poškozené DNA. Na tato témata publikoval více než 230 vědeckých prací. Stanislav Kozubek se věnoval i problematice hodnocení ústavů AV ČR a významně přispěl k optimálnímu hodnocení vědy v České republice.


Vedení BFÚ gratuluje prof. Borisovi Vyskotovi a doc. Antonínovi Lojkovi k udělení statusu Emeritní vědecký pracovník AV ČR

15. 6. 2022