Molekulární biofyzika a farmakologie

Ukončené projekty

Bioinorganic chemistry for the design of new medicines

Název programu: European Commission, FP7, ERC-2009-AdG_20090325
Koordinátor / pracoviště: Viktor Brabec, Institute of Biophysics, AS CR, Brno, Czech Republic
Řešení projektu: 2010 - 2015
Řešitel: Viktor Brabec, Institute of Biophysics, AS CR, Brno, Czech Republic

Metallo-Drug Design and Action

Název programu: COST – European Cooperation in Science and Technology (EC/NSF)
Koordinátor / pracoviště: Viktor Brabec, Institute of Biophysics, AS CR, Brno, Czech Republic
Spolupracovník: Viktor Brabec, Institute of Biophysics, AS CR, Brno, Czech Republic
Řešení projektu: 2006 - 2011
Účastnické země: AT, BE, CHE, DE, DK, ES, FR, GR, HU, IE, IL, IT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, TR, UK

Platinum and ruthenium compounds. From DNA damage to cancer chemotherapy

Název programu: Grants for Biomedical Research (Howard Hughes Medical Institute, USA)
Koordinátor / pracoviště: Jana Kašpárková, Institute of Biophysics, AS CR, Brno
Řešení projektu: 2006 - 2010

Platinum and ruthenium complexes. From DNA damage to cancer chemotherapy

Název programu: Collaborative Research Initiative Grant (The Wellcome Trust)
Koordinátor / pracoviště: N/A
Spolupracovník: Viktor Brabec, IBP, AS CR, Brno and
Řešení projektu: 2005 - 2008
Účastnické země: United Kingdom

Mechanistic Studies on New Platinum Clinical Agents

Název programu: National Institutes of Health, NIH, USA
Koordinátor / pracoviště: Nicholas P. Farrell, Virginia Commonwealth University, Richmond, USA
Spolupracovník: Viktor Brabec, Institute of Biophysics, AS CR, Brno, Czech Republic
Řešení projektu: 1998 - 2007
Účastnické země: USA

Basis for new structure-pharmacological relationship of platinum drugs

Název programu: Grants for Biomedical Research (HHMI, USA)
Koordinátor / pracoviště: Jana Kašpárková, Institute of Biophysics, AS CR, Brno
Řešení projektu: 2001 - 2005

Platinum metal complexes as DNA-protein cross-linking agents

Název programu: National Science Foundation (USA) Academy of Sciences of the Czech Republic
Koordinátor / pracoviště: Viktor Brabec, Institute of Biophysics, AS CR, Brno, Czech Republic
Spolupracovník: Viktor Brabec, Institute of Biophysics, AS CR, Brno, Czech Republic
Účastnické země: USA

Transition metal-based anticancer compounds. From mechanistic studies to innovatory cancer chemotherapy

Název programu: Ministry of Education of the CR/Ministry of Education of China
Koordinátor / pracoviště: Viktor Brabec, Institute of Biophysics, AS CR, Brno, Czech Republic
Spolupracovník: Viktor Brabec, Institute of Biophysics, AS CR, Brno, Czech Republic
Účastnické země: China