Oddělení molekulární biofyziky a farmakologie

 

Vedoucí: prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.

Odborné zájmy:

  • Molekulární a buněčný mechanismus protinádorového a antibakteriálního působení metalofarmak

Hlavním výzkumným cílem je prohloubit znalosti a porozumění mechanismům biologických (protinádorových a antibakteriálních) účinků metalofarmak a využít tyto poznatky při vývoji nových typů metalofarmak s novými mechanismy účinku a s rozšířenými spektry biologické aktivity.