Přehled pedagogických aktivit za rok 2018

Výchova pre a postgraduálních studentů na oddělení absolventi
v r. 2018
doktorandi k 31.12.2018 nově přijatí
v r. 2018
Celkový počet doktorandů (studenti DSP) / z toho počet doktorandů ze zahraničí 0 3 0
Počet pregraduálních studentů podílejících se na vědecké činnosti oddělení 1
Vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti zaměstnanců oddělení DrSc. DSc. CSc., Ph.D., Dr. profesor docent
Počet k 31.12.2018 / z toho uděleno v roce 2018 1 0 5 2 1
Pedagogická činnost zaměstnanců oddělení Letní semestr
2017/18
Zimní semestr
2018/19
Celkový počet odpřednášených hodin na VŠ v programech postupně: bakalářských/magisterských/doktorských 0/106/226 0/120/28
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v bakalářských programech 0/1/0 0
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v magisterských programech 3/1/0 4/0/0
Počet zaměstnanců pracoviště působících na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských 3/3/2 3/3/2
Vzdělávání středoškolské mládeže Pololetí
2017/18
Pololetí
2018/19
Počet odpřednášených hodin 0 0
Počet vedených prací (např. SOČ) 1 0
Počet organizovaných/spoluorganizovaných soutěží 0 0