Přehled semestrálních přednášek DMBP

Přednášející
UniverzitaNázev sem. přednášky
Viktor BrabecPalackého univerzita, Olomouc
Fyzikální vlastnosti nukleových kyselin
Seminář z biofyziky 1
Struktura biomolekul
Struktura,vlastnosti a funkce nukleových kyselin
Molekulární biologie mutagenů
Jana KašpárkováPalackého univerzita, Olomouc
Experimentální metody biofyziky
Molekulární biofyzika
Molekulární biologie mutagenů
Oldřich VránaMasarykova univerzita, BrnoExperimentální metody biofyziky
Olga NovákováMasarykova univerzita, BrnoVybraná témata aplikované biofyziky (seminář)

Významné společné projekty a spolupráce DMBP s univerzitami

  1. Centrum pro výzkum biomolekul, řešitel koordinátor J. Koča (PřF MU), řešitel V. Brabec
  2. Doktorský projekt GA ČR 204/03/H016 “Strukturní biofyzika makromolekul” (2003-2007), řešitel V. Brabec, J. Koča (PřF MU) spoluřešitel
  3. Doktorský projekt GA ČR 301/09/H004 “Molekulární a strukturní biologie vybraných cytostatik. Od mechanistických studií k chemoterapii rakoviny” (2009-2012), J. Koča (PřF MU) spoluřešitel