Biofyzikální chemie a molekulární onkologie

Běžící projekty

Tuning of electrochemical properties of boron polyhedral by advanced substitutions towards their use in bioconjugates: systematic basic research

Identifikační kód projektu: 19-04630S
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2019 - 2021
Řešitel: Lukáš Fojt

Guanine quadruplex-mediated functions of p53, p63 and p73 proteins in cancer biology

Identifikační kód projektu: 19-15168S
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2019 - 2021
Řešitel: Marie Brázdová

Ukončené projekty

Comparative study of DNA interacting properties of the tumor suppressor p53 protein isoforms

Identifikační kód projektu: 18-155485
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2018 - 2020
Řešitel: Václav Brázda

New tools of label-free electrochemical analysis of protein interactions with nucleic acids and proteins

Identifikační kód projektu: 18-18154S
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2018 - 2020
Řešitel: Veronika Ostatná

Nanostrukturované povrchy stříbrného amalgámu pro elektrochemické a optické metody analýzy biomolekul

Identifikační kód projektu: GJ17-23634Y
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2017 - 2019
Řešitel: Daňhel Aleš

Chemical modification and electrochemical analysis of nucleic acids as a new tool in molecular oncology

Identifikační kód projektu: 17-08971S
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2017 - 2019
Řešitel: Veronika Ostatná

Struktura DNA v roztoku a na površích elektrod: elektrochemické metody jako účinné nástroje analýzy struktury a interakcí DNA

Identifikační kód projektu: 16-01625S
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2016 - 2018
Řešitel: Miroslav Fojta

Centrum nových přístupů k bioanalýze a molekulární diagnostice

Identifikační kód projektu: GBP206/12/G151
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2012 - 2018
Řešitel: Miroslav Fojta

New tools for research and diagnostics of diseases. Microfluidic reactors and electrochemistry for analysis of proteins and their glycosylation.

Identifikační kód projektu: 15-15479S
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2015 - 2017
Řešitel: Emil Paleček

Influence of conformation motifs and epigenetic modifications to DNA binding properties of p53 family proteins

Identifikační kód projektu: 15-21855S
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2015 - 2017
Řešitel: Václav Brázda

Novel reactive groups introduced in nucleic acids for modification with oxoosmium complexes: structural and analytical aspects.

Identifikační kód projektu: 15-08434S
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2015 - 2017
Řešitel: Luděk Havran

Interactions of p53 family proteins with biologically significant DNA quadruplexes

Identifikační kód projektu: 13-36108S
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2013 - 2015
Řešitel: Marie Brázdová

Rozvoj moderních trendů v experimentální biologii: význam biomolekulárních interakcí pro funkci buněčných struktur

Identifikační kód projektu: EE2.3.30.0019
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2012 - 2015
Řešitel: Miroslav Fojta

Optical and electrochemical approaches to study the adsorption behavior of proteins at the metal interfaces for use in medical applications

Identifikační kód projektu: M200041209
Poskytovatel: AV ČR
Řešení projektu: 2012 - 2015
Řešitel: Stanislav Hasoň

Nové elektrochemické senzory a detekční techniky pro analýzu struktury a interakcí nukleových kyselin.

Identifikační kód projektu: GAP206/11/1638
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2011 - 2015
Řešitel: Miroslav Fojta

Vazba na DNA, stresem indukovaná exprese a transaktivační aktivita izoforem proteinu p73

Identifikační kód projektu: GAP301/11/2076
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2011 - 2015
Řešitel: Hana Pivoňková

Influence of conformation and chemical modification on the behaviour of oligonucleotides at electrodes: towards the development of DNA sensors

Identifikační kód projektu: P206/12/2378
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2012 - 2014
Řešitel: Luděk Havran

Induced organization of biomolecules at interfaces by interacting with electrically charged surfaces as a tool for medical diagnostics

Identifikační kód projektu: P205/10/2378
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2010 - 2014
Řešitel: Stanislav Hasoň

Spectroscopic and electrochemical characterization of photo-oxidized proteins

Identifikační kód projektu: 7AMB12AR028
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2012 - 2013
Řešitel: Veronika Ostatná

Značení DNA redoxními markery pro elektrochemickou detekci. Aplikace v analýze nukleotidových sekvencí a v molekulární diagnostice.

Identifikační kód projektu: IAA400040901
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2009 - 2013

Konstrukce nových funkčních nukleových kyselin pro aplikace v chemické biologii, katalýze a samoskladbě

Identifikační kód projektu: GA203/09/0317
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2009 - 2013

The role of p53 DNA structure-selective binding in brain cancer.

Identifikační kód projektu: P301/10/2370
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2010 - 2012
Řešitel: Marie Brázdová

Reaction of Six-valent and Eight-valent Osmium Complexes with Biomacromolecules and Their Application in Biomedicine.

Identifikační kód projektu: P301/10/P548
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2010 - 2012
Řešitel: Mojmír Trefulka

Transcriptional activities of wild-type and mutant p53, decision between cell proliferation, cell cycle arrest and apoptosis.

Identifikační kód projektu: 301/10/1211
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2010 - 2012
Řešitel: Václav Brázda

Moderní biofyzikální metody: pokročilé praktické vzdělávání v experimentální biologii

Identifikační kód projektu: EE2.3.09.0046
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2009 - 2012

Interakce proteinů a nukleových kyselin s povrchy. Nové nástroje pro biomedicínu

Identifikační kód projektu: ME09038
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2009 - 2012

Aggregation of alpha synuclein in Parkinson’s disease.

Identifikační kód projektu: M20004090
Poskytovatel: AV ČR
Řešení projektu: 2009 - 2012
Řešitel: Veronika Ostatná

Complex interaction of oncology-related important transcription factors with target DNA in vitro and in vivo.

Identifikační kód projektu: M200040904
Poskytovatel: AV ČR
Řešení projektu: 2009 - 2012
Řešitel: Václav Brázda

Mezifázové a elektrochemické chování syntetických oligonukleotidů: vliv nukleotidové sekvence, konformace a chemické modifikace

Identifikační kód projektu: IAA400040903
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2009 - 2011

Mezifázové vlastnosti alfa-synucleinu a agregace tohoto proteinu v Parkinsonově nemoci

Identifikační kód projektu: KJB100040901
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2009 - 2011

Stomatologické výzkumné centrum.

Identifikační kód projektu: M0528
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2005 - 2011

Aplikace elektrochemických metod zaměřených na mikroanalýzu bází nukleových kyselin a oligonukleotidů

Identifikační kód projektu: IAA400040804
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2008 - 2010

Využití fyzikálních metod studia adsorpce nukleových kyselin a proteinů na rozhraních v lékařské diagnostice a při studiu biokompatibility

Identifikační kód projektu: GA202/08/1688
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2008 - 2010

Bioinformatická a experimentální identifikace nekanonických struktur v genomové DNA

Identifikační kód projektu: GA204/08/1560
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2008 - 2010

Elektrochemické nástroje pro detekci mutací a polymorfismů v DNA

Identifikační kód projektu: GP203/08/P598
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2008 - 2010

Interakce standardního a mutantních proteinů p53 s poškozenou DNA a jejich význam při odpovědi buněk na protinádorovou chemoterapii

Identifikační kód projektu: IAA500040701
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2007 - 2010

Elektrochemická a optická analýza biomakromolekul na mikroelektrodách pokrytých nanovrstvami elektroaktivního materiálu

Identifikační kód projektu: KAN200040651
Poskytovatel: AV ČR
Řešení projektu: 2006 - 2010

Nanotechnologie pro proteinovou a genovou diagnostiku

Identifikační kód projektu: KAN400310651
Poskytovatel: AV ČR
Řešení projektu: 2006 - 2010

Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu.

Identifikační kód projektu: LC06035
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2006 - 2010

Analýza struktury a interakcí DNA pomocí elektrochemických technik a chemických sond. Nové metody a senzory pro detekci poškození DNA

Identifikační kód projektu: GA203/07/1195
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2007 - 2009

Elektrody modifikované proteiny a DNA. Nové nástroje pro biomedicínu

Identifikační kód projektu: GA301/07/0490
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2007 - 2009

Interakce proteinů s povrchy. Nové biofyzikální metody analýzy nádorového supresoru p53

Identifikační kód projektu: GP202/07/P497
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2007 - 2009

Interakce proteinu p73 a jeho isoforem s DNA. Vliv nadšroubovicového vinutí, konformace DNA a protinádorových činidel

Identifikační kód projektu: GP204/07/P476
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2007 - 2009

Studium posttranslační modifikace nádorového supresoru proteinu p53, jeho homologů a interagujících proteinů v lidských nádorových buněčných liniích

Identifikační kód projektu: GP301/07/P160
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2007 - 2009

Nové přístupy v elektrochemické analýze nukleových kyselin a oligonukleotidů zaměřené na ultrasensitivní mikrodetekci DNA a detekci DNA hybridizace.

Identifikační kód projektu: IAA100040602
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2006 - 2008

Využití elektrochemických metod při studiu oligonukleotidů jako modelů alternativních struktur DNA

Identifikační kód projektu: IAA400040611
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2006 - 2008

Mikroanalytická instrumentace pro analýzy biopolymerů modifikovaných strukturními sondami

Identifikační kód projektu: GA203/06/1685
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2006 - 2008

DNA vytvářející triplexy a jejich interakce s proteiny p53

Identifikační kód projektu: GP204/06/P369
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2006 - 2008

Standardní (wild type) a mutovaný nádorový supresor protein p53. Mezimolekulární interakce, změny konformace a nové mikrometody jeho analysy

Identifikační kód projektu: IAA500040513
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2005 - 2008

Aplikace biofyzikálních metod v biotechnologii a v biomedicině.

Identifikační kód projektu: ME 920
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2007 - 2007

Mutanty nádorového supresoru proteinu p53 a regulace jejich DNA vazebné aktivity

Identifikační kód projektu: KJB500040502
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2005 - 2007

Konjugáty nukleobází s komplexy kovů jako elektroaktivní značky. Využití značených oligonukleotidů v senzorech pro hybridizaci DNA

Identifikační kód projektu: GA203/05/0043
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2005 - 2007

Sensibilizace nádorových buněk k chemoterapeutikům cílenými inaktivacemi p53-kináz a homologů p53 jako možná terapeutická strategie v onkologii

Identifikační kód projektu: GA301/05/0416
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2005 - 2007

Elektrochemické detektory hybridizace DNA a jejich aplikace v DNA diagnostice

Identifikační kód projektu: IAA4004402
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2004 - 2007

Výzkum a vývoj nového typu elektrochemického biosenzoru pro detekci sekvence nukleotidů v DNA a genotoxických agens v prostředí.

Identifikační kód projektu: 1H-PK/42
Poskytovatel: MPO
Řešení projektu: 2004 - 2007

Interakce mutantních proteinů p53 s genomovou DNA in vitro a in vivo

Identifikační kód projektu: 1K04119
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2004 - 2007

Interakce biopolymerů s ligandy a detekce jejich konformačních změn na fázových rozhraních pomocí elektrochemických a optických metod

Identifikační kód projektu: IAA4004404
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2004 - 2006

Nové přístupy ve vývoji elektrochemických senzorů pro poškození DNA

Identifikační kód projektu: GA203/04/1325
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2004 - 2006

Vliv superhelicity DNA na sekvenčně specifickou a strukturně selektivní vazbu proteinu p53

Identifikační kód projektu: GP301/04/P025
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2004 - 2006

Možnosti elektrochemických metod v genomice, základy vývoje biosenzorů DNA

Identifikační kód projektu: IBS5004355
Poskytovatel: AV ČR
Řešení projektu: 2003 - 2005

Využití chemických strukturních sond a elektroanalytických metod při detekci poškození DNA. Vývoj DNA senzorů.

Identifikační kód projektu: KJB4004302
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2003 - 2005

Chemicky modifikované pevné elektrody v elektrochemické analýze nukleových kyselin a jejich složek

Identifikační kód projektu: KJB4004305
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2003 - 2005

Využití elektrochemie v analýze proteinů a při detekci hybridizace DNA

Identifikační kód projektu: GA204/03/0566
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2003 - 2005

Vývoj metod a konstrukce sensorů pro detekci interakcí DNA s léky

Identifikační kód projektu: ME 685
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2003 - 2005

Rozpoznání poškození DNA nádorově supresorovými proteiny. Vliv protinádorových léčiv.

Identifikační kód projektu: NC7574
Poskytovatel: MZ
Řešení projektu: 2003 - 2005

Aplikace biofyzikálních metod v biotechnologické a klinické praxi

Identifikační kód projektu: IBS5004107
Poskytovatel: AV ČR
Řešení projektu: 2001 - 2005

Interakce nádorově supresorových proteinů s DNA. Úlohy konformace DNA a modifikací proteinu.

Identifikační kód projektu: GA204/02/0734
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2002 - 2004
Řešitel: GA204/02/0734

Vývoj elektrochemických biodetektorů pro poškození DNA.

Identifikační kód projektu: IAA4004108
Řešení projektu: 2001 - 2003
Řešitel: Miroslav Fojta

Interakce nádorově supresorového proteinu p53 s poškozenou DNA a s DNA vystavenou působení léků proti nádorovým onemocněním.

Identifikační kód projektu: NC5343
Řešení projektu: 1999 - 2001
Řešitel: Miroslav Fojta

Elektrody jako regulátory štěpení imobilizované DNA chemickými nukleázami závislými na redoxních reakcích.

Identifikační kód projektu: IAA4004801
Řešení projektu: 1998 - 2000
Řešitel: Miroslav Fojta