Conferences

  • Modern Electrochemical Methods series (annually held in Jetřichovice)

        Individual books of abstracts can be downloaded here: https://www.bestservis.eu/en/past/

 

 

 

  • 45th Heyrovský Discussion (Brno, 2012)

 

 

 

  • Series of informal seminars: "Chats" on chosen topics from (bio)electroanalytical chemistry - let's better understand what we do.

        Potlach I: September 2016, PřF UK, Karolina Schwarzová, Miroslav Fojta (mercury vs. diamond)

        Potlach II: March 2017, ÚFCH JH, Magda Hromadová, Romana Sokolová  (impedance, admitance, redox mechanisms)

        Potlach III: September 2017, Univerzita Pardubice, Tomáš Mikysek, Ivan Švancara, Milan Sýs, Radek Metelka (carbon paste and printed electrodes)

        Potlach IV: March 2018, UP Olomouc, Jan Vacek, Jan Hrbáč, Ján Tkáč, Jitka Prošková, Vladimír Halouzka (electrochemical methods in proteins and glycoproteins analysis, applications in biomedicine and clinical biochemistry)

        Potlach V: October 2018, ÚFCH JH, Jiří Ludvík, Jiří Klíma (good behavior in electrochemistry, molecular electrochemistry, spectroelectrochemistry)

        Potlach VI: February BFÚ Brno, Milan Číž (antioxidants), Miroslav Fojta (electrochemistry of nucleic acids)

        Potlach VII: October 2019, ÚFCH JH, Hana Dejmková, František Opekar (electrochemistry in flowing and separation systems)