Přehled pedagogických aktivit za rok 2018

Výchova pre a postgraduálních studentů na oddělení absolventi
v r. 2018
doktorandi k 31.12.2018 nově přijatí
v r. 2018
Celkový počet doktorandů (studenti DSP) / z toho počet doktorandů ze zahraničí 4 6/2 2/1
Počet pregraduálních studentů podílejících se na vědecké činnosti oddělení 18
Vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti zaměstnanců oddělení DrSc. DSc. CSc., Ph.D., Dr. profesor docent
Počet k 31.12.2018 / z toho uděleno v roce 2018 0 0 19 1 3
Pedagogická činnost zaměstnanců oddělení Letní semestr
2017/18
Zimní semestr
2018/19
Celkový počet odpřednášených hodin na VŠ v programech postupně: bakalářských/magisterských/doktorských 24/52 33/137/12
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v bakalářských programech 2 1/0/1
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v magisterských programech 1/0/1 6/1/2
Počet zaměstnanců pracoviště působících na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských 1/5/2 1/5/2
Vzdělávání středoškolské mládeže Pololetí
2017/18
Pololetí
2018/19
Počet odpřednášených hodin 0 0
Počet vedených prací (např. SOČ) 2 3
Počet organizovaných/spoluorganizovaných soutěží 0 0
Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu Pracoviště AV
příjemcem
Pracoviště AV
spolupříjemcem
Počet projektů řešených v r. 2018 společně s VŠ (grantové/programové) 1 0
Společná pracoviště ústavu s účastí VŠ
Název společného pracoviště Společná laboratoř BFÚ-CEITEC
Typ pracoviště pracoviště založené na základě smlouvy o spolupráci
Počet participujících pracovníků z ústavu / partnerských pracovišť fyzických osob FTE
7/3 2,8/1,9