News archive

Publication in NAR

30. 12. 2022

Petr Fajkus and Vratislav Peška with other colegues from the Institute of Biophysics CAS, CEITEC MU, Boyce Thompson Institute, Institute of Entomology CAS and Agricultural Research, Ltd.) are once again changing paradigms about the evolution of a key eukaryotic non-coding RNA - Telomerase RNA. https://doi.org/10.1093/nar/gkac1202

https://doi.org/10.1093/nar/gkac1202


OP VVV projekt SYMBIT

1. 11. 2022

Ke dni 31. říjnu 2022 vypršelo bezmála šestileté období financování OP VVV projektu SYMBIT (detaily o projektu zde https://www.ibp.cz/opvvv/symbit/). Projekt založený na spolupráci odborníků v oblasti struktury a interakcí nukleových kyselin v čele s renomovaným zahraničním vědcem Jean-Louisem Mergnym přinesl řadu originálních výsledků publikovaných ve více než 150 recenzovaných článcích a v řadě dalších sdělení. Jde zejména o nové poznatky o tzv. nekanonických strukturách DNA a RNA, jejich stabilitě a dynamice, dále o jejich interakcích se specifickými ligandy – potenciálními léčivy a jejich rozpoznání proteiny se známými regulačními úlohami v důležitých biologických procesech. Pomocí experimentálních a bioinformatických postupů byl zmapován výskyt sekvencí s potenciálem vytvářet nekanonické struktury v genomech různých organismů a byly získány nové poznatky o jejich evoluci. Paralelně s těmito studiemi byly vyvíjeny nové metody studia struktury DNA a RNA, včetně výpočetních metod, nástrojů bioinformatiky a experimentálních technik založených na nukleární magnetické rezonanci či elektrochemii. Financování projektu umožnilo navázat nové zahraniční spolupráce a mladým vědcům z BFÚ (doktorandům a postdokům) absolvovat zahraniční stáže, kde získali cenné mezinárodní zkušenosti. K vědecké komunikaci uvnitř projektu i navenek přispěla série pravidelných seminářů. Aktivity projektu SYMBIT budou dále rozvíjeny v rámci pětiletého období udržitelnosti projektu a v navazujících vědeckých i edukativních projektech.


A meeting of scientists

21. 10. 2022


IBP Open Day

21. 10. 2022


Meeting of the International Advisory Board of the Director of the IBP

21. 10. 2022