News archive

Vedení BFÚ gratuluje doc. Eduardovi Kejnovskému k udělení Čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy

15. 6. 2022

Vedení BFÚ gratuluje doc. Eduardovi Kejnovskému k udělení Čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy. Eduard Kejnovský se dlouhodobě věnuje popularizaci vědy nejenom v Biofyzikálním ústavu AV ČR, ale v celé Akademii věd ČR. Účastnil se projektu Nezkreslená věda, svými články o genetice přispívá do časopisu Vesmír, pořádá odborné přednášky, Den otevřených dveří a účastní se Veletrhu vědy a podobných akcí. Eduard Kejnovský je také autorem knihy Tajemství genů – od vzniku života po genom člověka.


Vedení BFÚ gratuluje docentu Stanislavu Kozubkovi k udělení Čestné medaile Za zásluhy o Akademii věd ČR

15. 6. 2022

Vedení BFÚ gratuluje docentu Stanislavu Kozubkovi k udělení Čestné medaile Za zásluhy o Akademii věd ČR. Stanislav Kozubek dlouhodobě vedl výzkumné oddělení, které se zabývalo změnami v uspořádaní genomu u nádorových buněk. Zabýval se také důsledky poškození genomu radiačním zářením a opravami poškozené DNA. Na tato témata publikoval více než 230 vědeckých prací. Stanislav Kozubek se věnoval i problematice hodnocení ústavů AV ČR a významně přispěl k optimálnímu hodnocení vědy v České republice.


Vedení BFÚ gratuluje prof. Borisovi Vyskotovi a doc. Antonínovi Lojkovi k udělení statusu Emeritní vědecký pracovník AV ČR

15. 6. 2022


Thanks for the collection of material donations for Ukraine

7. 3. 2022

We would like to thank all our colleagues from the Institute of Biophysics for the large number of material donations that were transported by the Scout organization to the Slovak border with Ukraine on Friday. Also, we would like to thank our French colleagues for providing funds for the purchase of material humanitarian donations and incoming people supporting our collection.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

There is a Scout international organization WFIS (http://www.wfis-europe.org/wordpress/), which also brings together Scout organizations that help to find things for Ukraine. Material donations were taken away by volunteers from Scouting - Czech Scouting ABS. Communication with Ukrainian Scouts is taken care of by the Union of Scouts and Girl Scouts of the Czech Republic, which stores things in Jevíčko. Ukrainian scouts from Uzhhorod then have a member who operates road transport, provides transport to Ukraine and distributes aid directly to and where it is needed. Associations Scouts - Czech Scouting ABS, Union of Scouts and Guides of the Czech Republic, and Uzhhorod Scouts are members of WFIS.