Brázda Václav, prof. Mgr., Ph.D.

Klapka: +420 541-517- 231
Email: vaclav@ibp.cz

Vzdělání:

 • 1994 – ukončení studia oboru Molekulární biologie a genetika na PřF MU v Brně
 • 2001 – ukončení doktorského studia oboru Molekulární biologie a genetika na PřF MU v Brně
 • 2016 – habilitace v oboru Molekulární biologie a genetika, PřF MU v Brně
 • 2022 - jmenování profesorem v oboru Molekulární biologie a genetika

Zaměstnání:

 • 1995 – 2000 – asistent na Biofyzikálním ústavu AV ČR Brno
 • 2000 – 2004 – vědecký pracovník na Biofyzikálním ústavu AV ČR Brno
 • 2005 – 2006 – postdoktorandský pobyt, University Health Network, Ontario Cancer Institute, Toronto, Kanada
 • 2007 –  2009  –  samostatný vědecký pracovník na Biofyzikálním ústavu AV ČR Brno
 • 2010 – dosud – vedoucí vědecký pracovník na Biofyzikálním ústavu AV ČR Brno
 • 2016 – 2022 – docent na Fakultě chemické VUT v Brně
 • 2022 - dosud - profesor na Fakultě chemické VUT v Brně

Vědecké zaměření:

 • vztah mezi strukturou a funkcí DNA
 • interakce proteinů s DNA
 • lokální struktury DNA a poškození DNA
 • protein p53 a karcerogeneze
 • bioinformatika
 • immunologiea neurodegenerace
 • publikoval > 100 odborných prací (2023: 116 záznamů na WoS; 2086 citací, h-index 26)
 • spoluautor webového serveru: bioinformatics.ibp.cz, palindromes.ibp.cz

Publikace:

Ocenění:

 • Cena Ligy proti rakovině Praha pro mladého vědce, autor nejlepší publikace s onkologickou tématikou (2000)
 • Cena České společnosti pro biochemii a molekulární biologii za významný vědecký přínos v oblasti molekulární a buněčné biologie (2002)
 • Young European Investigator Award za Českou republiku za nejlepší práci – Medesa/Eppendorf (2002)
 • Cena Nature Cell Biology – Poster Competition, 4th Dubrovnik Signaling Conference, Cavtat, Croatia (2004)
 • Cena Otto Wichterleho za vynikající výsledky (2006)
 • International Society for Neurochemistry Investigator Travel Award (2013)
 • The Royal Society of Edinburgh - International Awards programme (2018)

Praxe v zahraničí:

 • 2005 -2006 postdoktorandský pobyt, University Health Network, Ontario Cancer Institute, Toronto, Kanada
 • 2015 hlavní organizátor mezinárodního workshopu o p53
 • řada kratších stáží – Toronto, Trento, Petrohrad, Dundee
 • zkušenosti s výukou a přednáškovou činností v rámci pobytů Erasmus – Trento, Norwich, Marburg
 • 2020 Spoluorganizátor sympózia: Beginning of a new era for investigation of DNA-protein systems, Biophysical society of Japan annual meeting, Gunma, Japan

Členství:

 • Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii (ČSBMB)
 • Česká mikroskopická společnost
 • International Society for Neurochemistry
 • člen hodnotícího panelu 301 Grantové Agentury České Republiky (2015-2018)

Granty a projekty:

 • řešitel (9) nebo podíl na řešení (10) vědeckých projektů na národní a mezinárodní úrovni (GAČR, MŠMT, GAAV, NF Neuron)