Molecular Biophysics and Pharmacology

Finished projects

Metalofarmaka založená na osmiových, platinových a rutheniových komplexech. Od mechanistických studií k nové a efektivnější chemoterapii nádorů.

Project ID code: P301/10/0598
Provider: GA ČR
Years: 2010 - 2014

Protinádorově aktivní komplexy přechodových kovů. Od mechanistických studií k protinádorové chemoterapii.

Project ID code: M200040901
Provider: AV ČR
Years: 2009 - 2013

Izolace a identifikace proteinů z extraktů nádorových buněk, které se váží na DNA modifikovanou protinádorově aktivními metalofarmaky.

Project ID code: P305/10/P143
Provider: GA ČR
Years: 2010 - 2012

Molekulární a strukturní biologie vybraných cytostatik. Od mechanistických studií k chemoterapii rakoviny

Project ID code: GD301/09/H004
Provider: GA ČR
Years: 2009 - 2012

Mechanistické studie mající vztah k cílené chemoterapii rakoviny pomocí komplexů platiny a ruthenia aktivovatelných světlem

Project ID code: IAA400040803
Provider: GA AV
Years: 2008 - 2011

Struktura, rozlišení a zpracování poškození DNA protinádorově účinnými sloučeninami kovů

Project ID code: OC08003
Provider: MŠMT
Years: 2008 - 2011

Komplexy platiny jako agens vhodná pro vytváření můstků mezi DNA a bílkovinami

Project ID code: ME08017
Provider: MŠMT
Years: 2008 - 2010

Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv

Project ID code: KAN200200651
Provider: AV ČR
Years: 2006 - 2010

Biomolekulární centrum

Project ID code: LC06030
Provider: MŠMT
Years: 2006 - 2010

Metalofarmaka, vývoj a mechanismus působení

Project ID code: 1QS500040581
Provider: AV ČR
Years: 2005 - 2009

Rozlišení DNA modifikované platinovými a rutheniovými cytostatiky proteiny s motivem zinkových prstů a topoisomerázami

Project ID code: KJB400040601
Provider: GA AV
Years: 2006 - 2008

Tolerance poškození DNA protinádorově účinnými komplexy kovů

Project ID code: GA203/06/1239
Provider: GA ČR
Years: 2006 - 2008

Inhibice telomerázy komplexy přechodných kovů. Nová koncepce vývoje nových cytostatik

Project ID code: NR8562
Provider: MZ
Years: 2005 - 2008

Ramanova spektroskopie DNA modifikované protinádorově účinnými komplexy kovů

Project ID code: GA203/05/2032
Provider: GA ČR
Years: 2005 - 2007

Nové přístupy k chemoterapii rakoviny látkami odvozenými od sloučenin kovů

Project ID code: GA305/05/2030
Provider: GA ČR
Years: 2005 - 2007

Strukturní biofyzika makromolekul

Project ID code: GD204/03/H016
Provider: GA ČR
Years: 2003 - 2007

Vnitrobuněčná a mimobuněčná cílová místa protinádorové aktivity a toxicity komplexů ruthenia

Project ID code: 1P05OC070
Provider: MŠMT
Years: 2005 - 2006

Charakterizace metaloproteinů ,klíčových molekul biologických procesů

Project ID code: 1P05OC071
Provider: MŠMT
Years: 2005 - 2006

Strategie pro návrh a syntézu nových léčiv odvozených od kovových sloučenin pro nekovalentní rozlišení DNA

Project ID code: 1P05OC072
Provider: MŠMT
Years: 2005 - 2006

Molekulární mechanismy protinádorového působení nového léčiva BBR3464

Project ID code: KJB5004301
Provider: GA AV
Years: 2003 - 2005

Strategie pro návrh a syntézu nových léčiv odvozených od kovových sloučenin pro nekovalentní rozlišení DNA

Project ID code: OC D20.004
Provider: MŠMT
Years: 2003 - 2005

Vnitrobuněčná a mimobuněčná cílová místa pro protinádorovou aktivitu a toxicitu komplexů ruthenia

Project ID code: OC D20.003
Provider: MŠMT
Years: 2002 - 2005

Charakterizace metaloproteinů, klíčových molekul v biologických procesech

Project ID code: OC D21.001
Provider: MŠMT
Years: 2002 - 2005

Charakterizace metaloproteinů významných v rakovině a jejich interakce s DNA

Project ID code: OC D21.002
Provider: MŠMT
Years: 2002 - 2005

Struktura, rozlišení a biochemie DNA modifikované platinovými cytostatiky

Project ID code: IAA5004101
Provider: GA AV
Years: 2001 - 2005

Biochemie, strukturní a buněčná biologie #netradičních# protinádorově účinných platinových sloučenin

Project ID code: OC D20.001
Provider: MŠMT
Years: 2001 - 2005