Vývojová genetika rostlin

Běžící projekty

Evoluce a funkce komplexních rostlinných genomů

Identifikační kód projektu: P501/12/G090, Centrum excelence
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2012 - 2018

Ukončené projekty

Pohlavní determinace a dimorfizmus rostlin

Identifikační kód projektu: P506 13-06264S
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2013 - 2016

Evoluce pohlavních chromozomů rostlin

Identifikační kód projektu: P501/12/2220
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2012 - 2016

Silene dioica jako model studia tolerance vůči těžkým kovům

Identifikační kód projektu: P501 13-34962P
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2013 - 2015

Srovnávací analýza pohlavních chromozomů rostlin

Identifikační kód projektu: P501/10/0102
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2010 - 2014

Pohlavní chromosomy a dynamika transposonů

Identifikační kód projektu: P305/10/0930
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2010 - 2014

Izolace genů vázaných na pohlavní chromozomy a jejich využití ke studiu evoluce pohlavních chromozomů u rostlin

Identifikační kód projektu: GA522/09/0083
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2009 - 2013

Retrotranspozon kolonizující pouze rekombinující část genomu dvoupohlavních rostlin

Identifikační kód projektu: P501/10/P483
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2010 - 2012

Vývojová biologie a genetika rostlin

Identifikační kód projektu: GD204/09/H002
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2009 - 2012

Silenka nadmutá jako model komparativní genomiky pro rod Silene

Identifikační kód projektu: KJB600040901
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2009 - 2011

Studium raných fází evoluce determinace pohlaví: srovnávací studie Silene otites, Silene colpophylla a Silene latifolia.

Identifikační kód projektu: IAA600040801
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2008 - 2011

Vývojové dráhy zapojené do suprese gynecea u dvoudomých rostlin

Identifikační kód projektu: KJB600040801
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2008 - 2011

Horizontální genový přenos u rostlin

Identifikační kód projektu: GA521/08/0932
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2008 - 2011

Integrovaný výzkum rostlinného genomu

Identifikační kód projektu: LC06004
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2006 - 2010

Cytogenetické mapování pohlavních chromozomů rostlin

Identifikační kód projektu: GA521/06/0056
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2006 - 2008

Studium genomových nestabilit u mutantů Arabidopsis defektních v reparačních proteinech

Identifikační kód projektu: GA522/06/0380
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2006 - 2008

Vývojová genetika rostlin

Identifikační kód projektu: GD204/05/H505
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2005 - 2008

Úloha repetitivních sekvencí DNA v evoluci pohlavních chromosomů rostlin

Identifikační kód projektu: GA204/05/2097
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2005 - 2007

Studium diferenciace chromozómů X a Y

Identifikační kód projektu: GA521/05/2076
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2005 - 2007

Mechanismy evoluce pohlavních chromozómů

Identifikační kód projektu: GP204/05/P505
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2005 - 2007

Epigenetické důsledky dysfunkce telomer u Arabidopsis thaliana

Identifikační kód projektu: IAA6004304
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2003 - 2006

Studium organizace rostlinného jaderného chromatinu

Identifikační kód projektu: GA522/03/0354
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2003 - 2005