Plant Developmental Genetics

Finished projects

Evoluce a funkce komplexních rostlinných genomů

Project ID code: P501/12/G090, Centrum excelence
Provider: GA ČR
Years: 2012 - 2018
Solver: Boris Vyskot
plant genome polyploidy interspecific hybrids transposons sex chromosomes

Determinace pohlaví a pohlavní dimorfismus u rostlin

Project ID code: P506 13-06264S
Provider: GA ČR
Years: 2013 - 2016
Solver: Bohuslav Janoušek
phylogenetics, evolution, sex determination, dioecy

Evoluce pohlavních chromozomů - chromozomálně specifická genomika u rodu Silene

Project ID code: P501/12/2220
Provider: GA ČR
Years: 2012 - 2016
Solver: Roman Hobza
sex chromosomes genes comparative genomics

Silene dioica jako model studia tolerance vůči těžkým kovům

Project ID code: P501 13-34962P
Provider: GA ČR
Years: 2013 - 2015
Solver: Radim Čegan
Silene dioica, heavy metal tolerance, copper, comparative genomics,

Srovnávací analýza pohlavních chromozomů rostlin

Project ID code: P501/10/0102
Provider: GA ČR
Years: 2010 - 2014
Solver: Boris Vyskot
sex chromosomes dioecious plants,structure physical mapping gene expression

Pohlavní chromosomy a dynamika transposonů

Project ID code: P305/10/0930
Provider: GA ČR
Years: 2010 - 2014
Solver: Eduard Kejnovský
sex chromosomes transposable elements expression degeneration

Izolace genů vázaných na pohlavní chromozomy a jejich využití ke studiu evoluce pohlavních chromozomů u rostlin

Project ID code: GA522/09/0083
Provider: GA ČR
Years: 2009 - 2013
Solver: Roman Hobza
sex chromosomes genes evolution dosage compensation

Retrotranspozon kolonizující pouze rekombinující část genomu dvoupohlavních rostlin

Project ID code: P501/10/P483
Provider: GA ČR
Years: 2010 - 2012
Solver: Zdeněk Kubát
sex chromosom LTR retrotransposon transposition RNA interference VLP

Vývojová biologie a genetika rostlin

Project ID code: GD204/09/H002
Provider: GA ČR
Years: 2009 - 2012
Solver: Boris Vyskot
ontogenesis; phylogenesis; dioecy; epigenetics; evolution; metallothionein; nanotechnology

Silenka nadmutá jako model komparativní genomiky pro rod Silene

Project ID code: KJB600040901
Provider: GA AV
Years: 2009 - 2011
Solver: Roman Hobza
Silene vulgaris; genome evolution; comparative genomics

Studium raných fází evoluce determinace pohlaví: srovnávací studie Silene otites, Silene colpophylla a Silene latifolia.

Project ID code: IAA600040801
Provider: GA AV
Years: 2008 - 2011
Solver: Bohuslav Janoušek
sex chromosomes; sex determination; evolution; XX/XY; ZW/ZZ

Vývojové dráhy zapojené do suprese gynecea u dvoudomých rostlin

Project ID code: KJB600040801
Provider: GA AV
Years: 2008 - 2011
Solver: Jitka Žlůvová
gynoecium suppression; dioecy; Silene latifolia

Horizontální genový přenos u rostlin

Project ID code: GA521/08/0932
Provider: GA ČR
Years: 2008 - 2011
Solver: Bohuslav Janoušek

Integrovaný výzkum rostlinného genomu

Project ID code: LC06004
Provider: MŠMT
Years: 2006 - 2010
Solver: Boris Vyskot

Cytogenetické mapování pohlavních chromozomů rostlin

Project ID code: GA521/06/0056
Provider: GA ČR
Years: 2006 - 2008
Solver: Boris Vyskot
Keywords: chromosome; sex; reproduction; Silene

Studium genomových nestabilit u mutantů Arabidopsis defektních v reparačních proteinech

Project ID code: GA522/06/0380
Provider: GA ČR
Years: 2006 - 2008
Solver: Jiří Široký
Keywords: Arabidopsis; Genome; DNA impairment; Somatic Cell; Meiosis

Vývojová genetika rostlin

Project ID code: GD204/05/H505
Provider: GA ČR
Years: 2005 - 2008
Solver: Boris VYskot
Keywords: genetics of flowering plants; development and evolution

Úloha repetitivních sekvencí DNA v evoluci pohlavních chromosomů rostlin

Project ID code: GA204/05/2097
Provider: GA ČR
Years: 2005 - 2007
Solver: Eduard Kejnovský
Keywords: sex chromosomes; repetitive DNA; evolution; Silene latifolia

Studium diferenciace chromozómů X a Y

Project ID code: GA521/05/2076
Provider: GA ČR
Years: 2005 - 2007
Solver: Bohuslav Janoušek
Keywords: sex chromosome evolution; chromosome degeneration; Silene

Mechanismy evoluce pohlavních chromozómů

Project ID code: GP204/05/P505
Provider: GA ČR
Years: 2005 - 2007
Solver: Jitka Žlůvová
Keywords: sex chromosome evolution; Silene; X chromosome; Y chromosome

Epigenetické důsledky dysfunkce telomer u Arabidopsis thaliana

Project ID code: IAA6004304
Provider: GA AV
Years: 2003 - 2006
Solver: Jiří Široký
Keywords: chromatin; epigenetics; gene expression; DNA methylation; nucleus; confocal microscopy; meristem; telomere; telomerase; nuclear topology; in situ hybridization; immunostaining; mitosis; meiosis; developmental aberrations; Arabidopsis thaliana

Studium organizace rostlinného jaderného chromatinu

Project ID code: GA522/03/0354
Provider: GA ČR
Years: 2003 - 2005
Solver: Jiří Široký