Přehled semestrálních přednášek DPDG

 

Přednášející
Univerzita Název sem. přednášky
Boris Vyskot Univerzita Karlova, Praha
Pokroky v molekulární biologii pro doktorandy biomedicíny
Boris Vyskot Masarykova univerzita, Brno
Vývojová genetika
Odborný seminář v angličtině (jarní a podzimní semestr)
Eduard Kejnovský
Roman Hobza
Masarykova univerzita, Brno Evoluční genomika

Roman Hobza

Boris Vyskot

Mendelova univerzita v Brně

Genetické inženýrství I

Genetické inženýrství II

Boris Vyskot Univerzita Palackého, Olomouc
Vývojová biologie
Epigenetika
Eduard Kejnovský, Roman Hobza Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta Evoluční genomika
Boris Vyskot
Jiří Široký
Ostravská univerzita (PřF) Vývojová biologie a genetika
Eduard Kejnovský, Roman Hobza Veterinární a farmaceutická univerzita, Farmaceutická fakulta Struktura a evoluce genomů

 

Významné společné projekty a spolupráce DPDG s univerzitami

  1. Centrum základního výzkumu LC06004 “Integrovaný výzkum rostlinného genomu”, – koordinátor B. Vyskot, spolupráce s PřF UK Praha
  2. Doktorandský projekt “Vývojová a evoluční genetika rostlin” GA ČR (2005-2008), spolupráce s PřF MU
  3. Doktorandský projekt “Vývojová biologie rostlin” GA ČR (2009-2012), spolupráce s Agronomickou fakultou Mendelovy university v Brně.

 

E-learning