Přehled semestrálních přednášek DPDG

 

Přednášející
Univerzita Název sem. přednášky
Boris Vyskot Univerzita Karlova, Praha
Pokroky v molekulární biologii pro doktorandy biomedicíny
Boris Vyskot Masarykova univerzita, Brno
Vývojová genetika
Odborný seminář v angličtině (jarní a podzimní semestr)
Eduard Kejnovský
Roman Hobza
Masarykova univerzita, Brno Evoluční genomika

Roman Hobza

Boris Vyskot

Mendelova univerzita v Brně

Genetické inženýrství I

Genetické inženýrství II

Boris Vyskot

Vojta Hudzieczek

Univerzita Palackého, Olomouc
Vývojová biologie
Epigenetika
Eduard Kejnovský, Roman Hobza Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta Evoluční genomika
Boris Vyskot
Vojta Hudzieczek
Ostravská univerzita (PřF) Vývojová biologie a genetika
Eduard Kejnovský, Roman Hobza Veterinární a farmaceutická univerzita, Farmaceutická fakulta Struktura a evoluce genomů

 

Významné společné projekty a spolupráce DPDG s univerzitami

  1. Centrum základního výzkumu LC06004 “Integrovaný výzkum rostlinného genomu”, – koordinátor B. Vyskot, spolupráce s PřF UK Praha
  2. Doktorandský projekt “Vývojová a evoluční genetika rostlin” GA ČR (2005-2008), spolupráce s PřF MU
  3. Doktorandský projekt “Vývojová biologie rostlin” GA ČR (2009-2012), spolupráce s Agronomickou fakultou Mendelovy university v Brně.

 

E-learning