Oddělení vývojové genetiky rostlin 

Vedoucí: Roman Hobza

 

Naše oddělení se především zabývá evolucí rostlinného genomu v kontextu rozdílných strategií rozmnožování. Provádíme analýzy struktury a regulace genů, abychom zodpověděli základní otázky týkající se evoluce pohlavních chromozomů, jako je degenerace pohlavních chromozomů, dávková kompenzace a změny v heterogamii během evoluce. Studujeme také strukturní vlastnosti, genomové poměry, aktivitu, regulaci a epigenetické umlčování dominantních složek genomu, především transponovatelných elementů.

V roce 2021 jsme v rámci projektu Strategie AV21: Potraviny pro budoucnost otevřeli Aplikační laboratoř pro zemědělské biotechnologie

Současný výzkum