Základní informace o instituci

Ústav vznikl k 1. 1. 1955 z Biofyzikální laboratoře ČSAV, založené o rok dříve. Od roku 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb. 

Náplní činnosti ústavu je výzkum struktury, funkce a dynamiky biologických systémů (biomolekul, buněčných komponent, buněk i buněčných populací) metodami molekulární biologie, biofyziky, biochemie a bioinformatiky.

V současné době má ústav deset samostatných oddělení.

 

Stanovy AV ČR
Zákon o AV ČR (.pdf)
Zákon o v. v. i. (.pdf)
Etický kodex výzkumných pracovníků v AV ČR

 

Historie BFÚ

Viodeoprezentace Biofyzikálního ústavu AV ČR

Virtuální prohlídka