Poslání Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.

Kdo jsme?

Vědci Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. (BFÚ) jsou talentovaní a s vysokým nasazením pracující odborníci, kteří provádějí výzkum zásadní důležitosti. Podle výsledků posledního mezinárodního hodnocení je BFÚ jedním z nejlepších výzkumných ústavů v AV ČR. Každým rokem zveřejní BFÚ kolem 100 originálních výsledků v časopisech s náročným recenzním řízením. Tyto výsledky mají velmi obecný význam a otevírají nové cesty dalšího poznání pro řadu dalších vědců v celém světě. Počet vědců, kteří dále využívají naše výsledky, neustále roste a nyní dosahuje kolem 3000 ročně. Tato expanze odkazů na námi prováděný výzkum vede k obohacení našich poznatků o živé přírodě  a v konečném důsledku k praktickým aplikacím, které jsou důležité pro lidskou společnost.

Čím se zabýváme?

BFÚ se věnuje základnímu výzkumu v oblasti biofyziky, přesněji výzkumu struktury, evoluce, funkce a dynamiky biologických systémů (biomolekul, buněčných komponent, buněk i buněčných populací) s využitím širokého spektra metod (molekulární biologie, biochemie, biofyziky a bioinformatiky). Svou činností BFÚ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti, k rozvoji biotechnologií a transferu výsledků výzkumu do praxe, zejména v oblasti diagnostiky a léčby závažných onemocnění. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí BFÚ mezinárodní spolupráci, včetně organizování mezinárodních vědeckých konferencí a seminářů (viz „Mezinárodní spolupráce“). Ve spolupráci s vysokými školami BFÚ vychovává přibližně 60 doktorandů a podílí se významně na pedagogické činnosti (BFÚ zajišťuje 60 semestrálních přednášek na různých univerzitách). Poslání a koncepce Biofyzikálního ústavu AV ČR.

Co chceme?

Naším cílem je dále upevňovat naši pozici špičkového národního centra excelentního výzkumu a chceme se stát jedním z nejlepších výzkumných pracovišť i v mezinárodním měřítku. Chceme vytvořit podmínky k tomu, aby k nám přicházeli ti nejchytřejší lidé a činili průlomové objevy v oblastech, kterými se zabýváme, jež zlepší kvalitu života každému z nás. Nejlepší vědci mají v našem ústavu akademickou volnost, svobodu, mimořádnou finanční i technickou podporu. Vedoucí výzkumných týmů mohou u nás volně využívat finanční prostředky tak, aby zajistili maximální efektivitu výzkumu. Výše těchto prostředků je pak dána výkonností týmu, která je pravidelně hodnocena.