Pravidla o otevřených datech a IT sítě BFÚ

Zřízení vědeckých repozitářů v ČR je opatřením, které vzniklo na základě „Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím na léta 2017-2020“, který byl schválen Vládou ČR dne 29. dubna 2019.


Vědeckými informacemi se myslím výsledky vědy a výzkumu; zahrnují nejčastěji vědecké publikace, a jejich výzkumná data (data získaná během výzkumu, která obvykle slouží jako podklad pro vědecké publikace). Repozitář je počítačový systém, který ukládá digitální informace opatřené základními metadaty popisujícími význam a původ informací a napomáhajícími jejich využití.

V repozitáři jsou dohledatelná původní surová data získaná výzkumem. Přístup cizím subjektům do repozitáře BFÚ bude zřízen na základě vyžádání u korespondujícího autora a na základě ověření identity. Přístup do repozitáře se řídí Pravidly pro správu počítačové sítě BFÚ a Pravidly pro provoz počítačové sítě.