News archive

Udělení pamětní medaile Doc. RNDr. Miroslavu Fojtovi, CSc.

13. 12. 2019

Při příležitosti 60. výročí udělení Nobelovy ceny prof. Jaroslavu Heyrovskému (10. 12. 1959) převzal náš kolega doc. Miroslav Fojta z rukou děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, prof. Jiřího Zimy, stříbrnou pamětní medaili PřF UK.

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/laureati-pametnich-medaili-prirodovedecke-fakultyDen otevřených dveří - Týden Vědy a Techniky

12. 11. 2019

Další ročník největšího vědeckého festivalu v ČR Týden vědy a techniky AV ČR je tu! Navštivte ve středu 13.11. den otevřených dveří Biofyzikálního ústavu AV ČR a dozvíte se co je to elektrochemie a jaké významné objevy tato tradiční česká vědní disciplína přinesla světu, jaké látky jsou perspektivní pro léčbu rakoviny a co jsou to geneticky modifikované organismy. Zároveň budete moci nahlédnout do laboratoří a dozvědět se více o výzkumu, který na BFÚ provádíme.

Odkaz zde


Říjnové číslo časopisu Electroanalysis je věnováno památce profesora Emila Palečka

30. 10. 2019

Letošní říjnové číslo časopisu Electroanalysis je věnováno památce profesora Emila Palečka (zdá se neuvěřitelným, že je tomu již rok, co nás pan profesor náhle opustil). Toto speciální číslo sestavil náš kolega doc. Mirek Fojta v roli hlavního editora, s podporou prof. Jiřího Barka a prof. Josepha Wanga. Číslo obsahuje 32 příspěvků převážně od blízkých spolupracovníků a přátel prof. Palečka (3 přehledné články, 1 krátké sdělení a 28 původních prací in extenso), včetně sedmi příspěvků od autorů a spoluautorů z našeho ústavu.

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15214109/2019/31/10


Eduard Kejnovský zvolen do Učené společnosti ČR

4. 7. 2019

Náš kolega doc. Eduard Kejnovský z Oddělení vývojové genetiky rostlin byl zvolen členem Učené společnosti České republiky.

Učená společnost ČR sdružuje významné vědce všech vědních oborů působící na českém území. Hlásí se k odkazu Královské české společnosti nauk. Jejím hlavním cílem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků ve veřejnosti, probouzení touhy po poznání a radosti z něho, zvyšování úrovně vzdělanosti a tvůrčího, racionálního a lidsky odpovědného společenského prostředí v České republice. Edovi Kejnovskému ke zvolení blahopřejeme a přejeme hodně sil při působení v této úctyhodné společnosti.

https://www.learned.cz/

https://www.facebook.com/ucenaspolecnost/


Gratulace

17. 5. 2019

Ředitelka BFÚ srdečně gratuluje Lence Markové a Miroslavu Kreplovi k získání Prémie Otto Wichterleho