Eduard Kejnovský - VESMÍR

Co Gregor Mendel nevěděl?

Jakou část naší bytosti určují geny a jakou prostředí? Co rozhoduje o tom, jak vypadáme, jak se chováme, jak jsme odolní vůči nemocem. Genetici říkají, že za většinu našich ...

Vesmír 92, 442, 2013/7.

(.pdf)

 

Odkud pochází „cizí DNA “?

Odkud pocházejí naše geny? Nikoho nepřekvapí, že genetická informace se přenáší z rodičů na potomky, a všichni se tak stávají součástí nekončící „řeky z ráje“ tekoucí ve ...

Vesmír 92, 261, 2013/5.

(.pdf)

 

O čase (esej z knihy “Horská rozjímání – Eseje o hledání smyslu života”)

Když ráno přijdu do práce, nejprve zapnu počítač. Kouknu na e-maily. Některé e-maily je potřeba vyřešit hned. Někomu odpovědět či někam zavolat. Pak se pustím do plánované práce. ...

Vesmír 92, 298, 2013/5.

(.pdf)

 

Skákající geny v mozku a v rakovinných buňkách

Geny tvoří jen malou část naší genetické informace (genomu). Naopak transposony – úseky DNA přemisťující se po genomu z místa na místo, populárně označované jako „skákající ...

Vesmír 92, 197, 2013/4.

(.pdf)

 

Genom kukuřice vydává svá tajemství

Kukuřice je jedna z nejdůležitějších světových plodin. Spolu s rýží a pšenicí je hlavní živitelkou světové populace. Skupina vědců z největšího genomického centra na světě – ...

Vesmír 91, 623, 2012/11.

(.pdf)

 

Skákající geny a evoluce

Téměř polovinu naší genetické informace (genomu) tvoří mobilní genetické elementy (transpozony). Jde o parazitické sekvence DNA pohybující se po genomu z místa na místo (viz Vesmír 85, ...

Vesmír 88, 556, 2009/9.

(.pdf)

 

Chromozom X – křižovatka pohybu genů

Savčí pohlavní chromozomy X a Y představují zvláštní pár. Na první pohled je zřejmé, že se navzájem liší, přestože se vyvinuly z páru identických nepohlavních chromozomů. V ...

Vesmír 86, 616, 2007/10.

(.pdf)

 

Genetický kód

Základními molekulami důležitými pro život jsou nukleové kyseliny a proteiny. Nukleové kyseliny genetickou informaci uchovávají, proteiny ji uskutečňují. V úvahách o počátcích ...

Vesmír 86, 588, 2007/9.

(.pdf)

 

Promiskuitní DNA

Genetická informace je v eukaryotických buňkách uložena nejen v jádře. Svou vlastní DNA obsahují také malé buněčné organely – mitochondrie a chloroplasty. Podle endosymbiotické ..

Vesmír 86, 179, 2007/3.

(.pdf)

 

Evoluce lidských pohlavních chromozomů

Pohlavními chromozomy rozumíme pár vzájemně morfologicky odlišných chromozomů, které nesou geny určující pohlaví. Existence pohlavních chromozomů představuje jednu z ...

Vesmír 84, 323, 2005/6.

(.pdf)

 

Zkopíruj a ulož

Genetická informace autonomních forem života je uložena v kyselině deoxyribonukleové a pouze výjimečně, u některých virů či viroidů, v kyselině ribonukleové. Reprodukce virů a ...

Vesmír 79, 273, 2000/5.

(.pdf)

 

Extrémní genomy

Proč jsou některé genomy obří, přestože obsahují "normální" počet genů? Jaké je naopak "životní minimum" genomu bakterie? A je možné zkonstruovat v laboratoři životaschopný organizmus ...

Vesmír 93, 206, 2014/4

 

Evoluce ve zkumavce

Může člověk napodobit evoluci? Můžeme ji urychlit nebo určovat její směr? Experimenty s evolucí ve zkumavce ukazují, že je to možné. Evoluce in vitro může být užitečným nástrojem ...

Vesmír 93, 144, 2014/3

 

Relikty světa RNA

"Co bylo dříve -- DNA, nebo bílkoviny?" ptali se vědci před několika desetiletími. Vždyť DNA kóduje tvorbu bílkovin a bílkoviny jsou zase potřeba pro kopírování DNA. Klasický problém "slepice a vejce" ...

Vesmír 93, 78, 2014/2