Přehled pedagogických aktivit za rok 2018

Výchova pre a postgraduálních studentů na oddělení absolventi
v r. 2018
doktorandi k 31.12.2018 nově přijatí
v r. 2018
Celkový počet doktorandů (studenti DSP) / z toho počet doktorandů ze zahraničí 1 5/1 1
Počet pregraduálních studentů podílejících se na vědecké činnosti oddělení 6
Vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti zaměstnanců oddělení DrSc. DSc. CSc., Ph.D., Dr. profesor docent
Počet k 31.12.2018 / z toho uděleno v roce 2018 0 2 19/1 1 2
Pedagogická činnost zaměstnanců oddělení Letní semestr
2017/18
Zimní semestr
2018/19
Celkový počet odpřednášených hodin na VŠ v programech postupně: bakalářských/magisterských/doktorských 5/100/72 2/48/24
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v bakalářských programech 0 0
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v magisterských programech 1/3/1 1/2/0
Počet zaměstnanců pracoviště působících na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských 5/5/5 4/5/4
Vzdělávání středoškolské mládeže Pololetí
2017/18
Pololetí
2018/19
Počet odpřednášených hodin 0 0
Počet vedených prací (např. SOČ) 0 0
Počet organizovaných/spoluorganizovaných soutěží 0 0
Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu Pracoviště AV
příjemcem
Pracoviště AV
spolupříjemcem
Počet projektů řešených v r. 2018 společně s VŠ (grantové/programové) 3 2