Název projektu

Strukturní gymnastika nukleových kyselin: od molekulárních principů přes biologické funkce k terapeutickým cílům. Podpora integrovaného výzkumného týmu

Klíčový zahraniční vědecký pracovník

prof. Jean-Louis Mergny

Koordinátor projektu

doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.

Registrační číslo projektu

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000477

Personální obsazení

Řešitelský tým

Odborný tým
prof. Jean-Louis Mergny Klíčový zahraniční vědecký pracovník
doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. Excelentní vědecký pracovník - koordinátor projektu
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. Excelentní vědecký pracovník - garant KA 4
prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc. Excelentní vědecký pracovník - garant KA 2
doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D. Excelentní vědecký pracovník - garant KA 1
prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. Excelentní vědecký pracovník - garant KA 3
Mgr. Hana Pivoňková, Ph.D. Klíčový vědecký pracovník
Mgr. Vratislav Pěška, Ph.D. Klíčový vědecký pracovník
Mgr. Jan Palacký, Ph.D. Klíčový vědecký pracovník
RNDr. Silvie Trantírková, Ph.D. Klíčový vědecký pracovník
Dr. Jörg Peter Klíčový vědecký pracovník
Kruse Holger, Ph.D. Odborný vědecký pracovník
Mgr. Michal Janeček Odborný vědecký pracovník
Mgr. Petr Fajkus Odborný vědecký pracovník
Mgr. Kateřina Beková Odborný vědecký pracovník
Mgr. Petra Školáková Odborný vědecký pracovník
Mgr. Zuzana Bábková Technický pracovník výzkumu
Administrativní tým
doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. Koordinátor projektu
Ing. Ivana Mužíková Výkonný manažer
Mgr. Lucie Šebestová Navrátilová Projektový manažer
Ing. Petra Matějková Finanční manažer
Ing. Sylvie Langerová Administrátor projektu, administrativní síla
Mgr. Michaela Žejšková, LL.M. Právník, specialista VŘ
Daniela Kovaříková, Dis IT specialista
Soňa Karásková Personalistka
Iveta Klašková Personalistka
Ivana Látalová Účetní
Xenie Pavlíčková Účetní