Název projektu

Strukturní gymnastika nukleových kyselin: od molekulárních principů přes biologické funkce k terapeutickým cílům. Podpora integrovaného výzkumného týmu

Klíčový zahraniční vědecký pracovník

prof. Jean-Louis Mergny

Koordinátor projektu

doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.

Registrační číslo projektu

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000477

Personální obsazení

Řešitelský tým

Odborný tým
prof. Jean-Louis Mergny Klíčový zahraniční vědecký pracovník
doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. Excelentní vědecký pracovník - koordinátor projektu
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. Excelentní vědecký pracovník - garant KA 4
prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc. Excelentní vědecký pracovník - garant KA 2
RNDr. Silvie Trantírková, Ph.D. Excelentní vědecký pracovník - garant KA 1
prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. Excelentní vědecký pracovník - garant KA 3
RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D. Klíčový vědecký pracovník
Mgr. Vratislav Peška, Ph.D. Klíčový vědecký pracovník
Mgr. Jan Palacký, Ph.D. Klíčový vědecký pracovník
Mgr. Petra Školáková, Ph.D. Klíčový vědecký pracovník
Dr. Pritha Basu Klíčový vědecký pracovník
Kruse Holger, Ph.D. Odborný vědecký pracovník
RNDr. Mgr. Pavlína Pokorná Odborný vědecký pracovník
Mgr. Petr Fajkus, Ph.D. Odborný vědecký pracovník
Mgr. Klaudia Mráziková Odborný vědecký pracovník
Mgr. Daniel Dobrovodský Odborný vědecký pracovník
Mgr. Natália Bohálová Technický pracovník výzkumu
Administrativní tým
doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. Koordinátor projektu
Bc. Jana Kapustová Výkonný manažer
Mgr. Lucie Šebestová Navrátilová Projektový manažer
Bc. Jana Kapustová Finanční manažer
Mgr. Lucie Šebestová Navrátilová Administrátor projektu, administrativní síla
Mgr. Jitka Smutná Právník, specialista VŘ
Ing. Jan Kovařík IT specialista
Soňa Karásková Personalistka
Iveta Klašková Personalistka
Ivana Látalová Účetní
Xenie Pavlíčková Účetní