Název projektu

Strukturní gymnastika nukleových kyselin: od molekulárních principů přes biologické funkce k terapeutickým cílům. Podpora integrovaného výzkumného týmu

Klíčový zahraniční vědecký pracovník

prof. Jean-Louis Mergny

Koordinátor projektu

doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.

Registrační číslo projektu

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000477

Novinky a aktuality


27. 9. 2017

Dne 27. 9. 2017 se konala přednáška "Quadruplexes are everywhere: A journey beyond the Watson-Crick double-helix".


29. 3. 2017

Dne 29. 3 2017 se konal meeting členů týmu.


25. 1. 2017

Dne 25. 1. 2017 se konal Kick off meeting.