Název projektu

Strukturní gymnastika nukleových kyselin: od molekulárních principů přes biologické funkce k terapeutickým cílům. Podpora integrovaného výzkumného týmu

Klíčový zahraniční vědecký pracovník

prof. Jean-Louis Mergny

Koordinátor projektu

doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.

Registrační číslo projektu

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000477

Novinky a aktuality


16. 11. 2021


12. 10. 2021


29. 9. 2021


Studentský vědecký seminář 13. a 20. 9. 202127. 8. 2021


14. 7. 2021


23. 6. 2021


8. 6. 2021 - 9. 6. 2021


5. 5. 2021


1. 4. 2021


25. 2. 2021


27. 1. 2021


15. 12. 2020


9. 11. 2020


18. 9. 2020

Člen týmu SYMBIT Mgr. Dan Dobrovodský se při účasti na XX. pracovním setkání biofyzikálních chemiků a elektrochemiků (17. - 18. 9. 2020 na MU v Brně) umístil v soutěži o nejlepší přednášku v sekci mladých vědců na 3. místě. Gratulujeme!


1. 9. 2020


29. 7. 2020


1. 7. 2020


17. 6. 2020


2. 6. 2020

Upozorňujeme na důležitou práci právě přijatou k publikaci v BBA- General Subject o úloze rozmístění metylcytosinů v regulaci stability i-motivu rostinné telomerní DNA. Práce je výsledkem širokého interdisciplinárního přístupu kolektivu autorů sdružených v projektu SYMBIT. Jejím cílem je přispět k pochopení zákonitostí v epigenetických regulacích.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030441652030163X

19. 5. 2020


27. 2. 2020


18. 12. 2019


15. 11. 2019


14. 11. 2019


4. - 6. 11. 2019


3. 10. 2019


9. 9. 2019 - 13. 9. 2019

Konference: 71. zjazd chemikov

Datum konání: 9. - 13. září 2019

Příspěvky se zahrnutím aktuálních výsledků získaných v rámci projektu SYMBIT:

  1. zvaná přednáška: doc. Miroslav Fojta - „Rtuťové elektrody a jejich místo v současném výzkumu biomolekul“
  2. poster - Dr. Aleš Daňhel, spoluautor doc. Miroslav Fojta - „Silver amalgam particles: suitable electrode material for spectro-electrochemistry and plasmonics“
  3. poster - Dr. Peter Šebest, spoluautor doc. Miroslav Fojta - „Využití depozice stříbrného amalgámu na povrchu pyrolytické grafitové elektrody v analýze proteinů“. Příspěvek byl hodnotící komisí 71. zjazdu chemikov oceněn cenou „IUPAC POSTER AWARD“ pro nejlepší poster mladého vědeckého pracovníka do 35 let.5. 6. 2019


13. 3. 2019


28.2.2019


29. 1. 2019


6. 11. 2018


29. 10. - 19. 11. 2018


19. 9. 2018


20. 6. 2018


24. 4. 2018


28. 3. 2018


15. 2. 2018


25. 1. 2018


18. 12. 2017


23. 11. 2017


27. 9. 2017

Dne 27. 9. 2017 se konala přednáška "Quadruplexes are everywhere: A journey beyond the Watson-Crick double-helix".


29. 3. 2017

Dne 29. 3 2017 se konal meeting členů týmu.


25. 1. 2017

Dne 25. 1. 2017 se konal Kick off meeting.