Název projektu

Strukturní gymnastika nukleových kyselin: od molekulárních principů přes biologické funkce k terapeutickým cílům. Podpora integrovaného výzkumného týmu

Klíčový zahraniční vědecký pracovník

prof. Jean-Louis Mergny

Koordinátor projektu

doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.

Registrační číslo projektu

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000477

Informace o projektu

Název projektu Strukturní gymnastika nukleových kyselin: od molekulárních principů přes biologické funkce k terapeutickým cílům. Podpora integrovaného výzkumného týmu
Anglický název projektu Structural gymnastics of nucleic acids: from molecular principles through biological functions to therapeutictargets. Support of integrated research team
Zkrácený název projektu SYMBIT
Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000477
Datum zahájení projektu 1. 1. 2017
Předpokládané ukončení projektu 31. 10. 2022
Kontaktní adresa Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Královopolská 135, 612 65 Brno
Příjemce dotace
Název subjektu Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Právní forma Veřejná výzkumná instituce
Typ žadatele Veřejná výzkumná instituce dle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)
68081707
Číslo datové schránky vpgnqkv
Internetové stránky www.ibp.cz
Facebook www.facebook.com/symbit
Twitter twitter.com/symbit_ibp