Název projektu

Strukturní gymnastika nukleových kyselin: od molekulárních principů přes biologické funkce k terapeutickým cílům. Podpora integrovaného výzkumného týmu

Klíčový zahraniční vědecký pracovník

prof. Jean-Louis Mergny

Koordinátor projektu

doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.

Registrační číslo projektu

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000477

Cíl projektu

Cílem projektu je sestavení špičkového interdisciplinárního týmu schopného (na základě širokého metodického a tematického záběru) efektivně řešit komplexní problémy v oblasti výzkumu alternativních struktur nukleových kyselin a to jak z pohledu jejich biologických funkcí, tak i z pohledu jejich využitelnosti jako terapeutických cílů, analytických nástrojů, popř. nových nano-materiálů. Tohoto cíle bude dosaženo integrací pěti existujících významných výzkumných skupin (působících na Biofyzikálním ústavu AVČR (BFU), popř. na Středoevropském technologickém institutu (CEITEC) tj. dvou institucí sídlícími v Brně se vzájemným instrumentálním i personálním propojením) do jedné, nově vybudované výzkumné skupiny řízené mezinárodně uznávaným špičkovým vědcem, jímž bude prof. Jean-Louis Mergny v současné době působící na Institute Europeén de Chimie et Biologie, Bordeaux, France. V přeneseném významu je cílem projektu posílení excelence a konkurenceschopnosti v oblasti výzkumu alternativních struktur nukleových kyselin prostřednictvím: i) synergistického využití komplementarity mezi jednotlivými týmy z BFU a CEITEC zabývajícími se danou tématikou, ii) prostřednictvím propojení jejich přístrojových infrastruktur a expertíz, a iii) zejména prostřednictvím příchodu prof. J.-L. Mergnyho, který do ČR přináší, kromě špičkové expertízy ve výzkumu alternativních struktur DNA a RNA, včetně jejich biologických funkcí a terapeutického využití, také unikátní know-how týkající se vývoje nano-materiálů a analytických nástrojů na bázi těchto struktur.