Overview of the teaching activities

Lecturer

University

Subject title

Jiří Šponer

 

Masarykova universita, Brno

Struktura a dynamika nukleovych kyselin

Molekulove interakce a jejich uloha v chemii a biologii

Jiří Šponer

Univerzita Palackého v Olomouci

Structure and dynamics of nucleic acids