The director of IBP congratulates the solvers of new GAČR projects to obtain them

17. 12. 2021

The director of IBP congratulates the solvers of new GAČR projects to obtain them


GA CR projects accepted in 2021

Standard:

Solver: doc. Mgr. Václav Brázda Ph.D
Name of Project: Lokální struktury DNA a jejich role ve funkci mutantního proteinu p53 z lidských nádorů
 
Solver: doc. RNDr. Miroslav Fojta CSc.
Name of Project: Elektroaktivní a fluorescentní modifikace nukleových kyselin pro studium struktury a interakcí a pro aplikace v diagnostice
 
Solver: RNDr. Roman Hobza Ph.D.
Name of Project: Dynamika genomů v kontextu evoluce pohlavních chromozomů u rodu Humulus
 
Solver: Mgr. Zdeněk Kubát Ph.D.
Name of Project: Regulace transponovatelných elementů v zárodečné dráze rostlin
 
Solver: Judit E. Šponer Ph.D.
Name of Project: Studium neenzymatické polymerizace mírně aktivovaných nukleotidových prekurzorů
 
Co-investigator: Ing. Radim Čegan, Ph.D.
Name of Project: Molekulární aspekty vernalizace u obilovin
 
Co-investigator: RNDr. Roman Hobza, Ph.D.
Name of Project: Monopolizace příjmu železa nebo služba společenstvu? Dvě tváře sinicových betahydroxyaspartátových sideroforů
 
Co-investigator: prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
Name of Project: Mimikry mikrobiálních metabolitů ve farmakologické modulaci střevního zdraví
 
Junior Star: 
Solver: Mgr. Hana Sedláčková Ph.D.
Name of Project: Dešifrování počátků replikace DNA v integritě genomu