Tisková zpráva o činnosti Biofyzikálního ústavu během epidemie COVID-19

12. 6. 2020

Výzkum a další činnost Biofyzikálního ústavu byly v době epidemie rovněž zaměřeny na vzniklá, vysoce aktuální a společensky významná témata, související s epidemii COVID-19. Mimo jiné, jsme zavedli diagnostiku viru SARS-CoV-2 pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce RT-qPCR na špičkových termocyklerech, kterými BFÚ disponuje. Touto metodou bylo verifikováno 5 pozitivních a 5 negativních pacientských vzorků získaných z pracoviště FN v Brně. Na základě těchto výsledků jsme získali od SZÚ povolení testovat potenciálně infekční vzorky, ve spolupráci s klinickými pracovišti. Tato aktivita byla realizována v rámci plnění úkolů Strategie AV21 - věda ve veřejném zájmu, program Qualitas. Zavedenou metodiku qPCR na detekci SARS CoV-2 jsme nabídli klinickým pracovištím. I když nakonec spolupráce s klinickými pracovišti přímo nebyla navázána z důvodů dostatečné testovací kapacity v brněnských laboratořích, vědci Biofyzikálního ústavu zdarma poskytli kity na izolaci virové RNA různým klinickým pracovištím (celkem 615 reakcí). Dále vědci BFÚ přímo pomáhali s detekcí viru na klinice v Třeboni. Ústav také zapůjčil termální cykler pro qPCR reakci do nemocnice v Písku. Obě klinická pracoviště tak za našeho přispění mohla analyzovat stovky vzorků. Dále byla do FN Brno zapůjčena germicidní lampa pro vyšetřovací místnost a po celou dobu epidemiologické krize jsme připravovali roztoky pro izolaci virové RNA v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Genetické laboratoře v Brně (v množství pro zhruba 1200 extrakcí z tkání určených pro transplantace). Kromě vedlejších činností, spojeným s danou problematikou, jsme se věnovali také vědecké činnosti, která je hlavní náplní pracovníků Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Na téma variability genomu viru SARS-CoV-2 byl publikován jeden vědecký článek a jeden článek je v přípravě.