Eduard Kejnovský zvolen do Učené společnosti ČR

4. 7. 2019

Náš kolega doc. Eduard Kejnovský z Oddělení vývojové genetiky rostlin byl zvolen členem Učené společnosti České republiky.

Učená společnost ČR sdružuje významné vědce všech vědních oborů působící na českém území. Hlásí se k odkazu Královské české společnosti nauk. Jejím hlavním cílem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků ve veřejnosti, probouzení touhy po poznání a radosti z něho, zvyšování úrovně vzdělanosti a tvůrčího, racionálního a lidsky odpovědného společenského prostředí v České republice. Edovi Kejnovskému ke zvolení blahopřejeme a přejeme hodně sil při působení v této úctyhodné společnosti.

https://www.learned.cz/

https://www.facebook.com/ucenaspolecnost/