Molekulární epigenetika

Ukončené projekty

Vliv genomického šoku spojeného s mezidruhovou hybridizací a allopolyploidizací na evoluci rDNA lokusů u mladých invazivních plevelů

Identifikační kód projektu: GA206/09/1751
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2009 - 2013

Telomery a telomerázy: posun od molekulárně-biologického ke strukturně-biologickému přístupu.

Identifikační kód projektu: IAA500040801
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2008 - 2012

Dynamika proteomu v odpovědi na zvýšené hladiny cytokininů u Arabidopsis

Identifikační kód projektu: IAA600040701
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2007 - 2010

Strukturní a funkční analýza genů pro ribosomální RNA v průběhu stabilizace syntetického allopolyploida Brassica napus

Identifikační kód projektu: MEB020823
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2008 - 2009

Dynamika repetitivních DNA sekvencí v polyploidních genomech

Identifikační kód projektu: GA521/07/0116
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2007 - 2009

Mendelovské a nemendelovské interakce rostlinných transgenů

Identifikační kód projektu: IAA600040611
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2006 - 2008

Funkční analýza genu Shooting v Arabidopsis a tabáku

Identifikační kód projektu: IAA600040612
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2006 - 2008

Nicotiana sylvestris DNA-(cytosin-5)-methyltransferásy

Identifikační kód projektu: GA204/06/1432
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2006 - 2008

Mechanismy odolnosti rostlin proti ROS indukovaným ve fotosyntetickém aparátu během fotoinhibičního stresu

Identifikační kód projektu: GA522/06/0979
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2006 - 2008

Mechanismy udržující hormonální homeostázi v rostlinných buňkách

Identifikační kód projektu: IAA600380507
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2005 - 2007

Úloha mezidruhové hybridizace a allotetraploidizace ve vývoji rostlinných genomů

Identifikační kód projektu: GA204/05/0687
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2005 - 2007

Epigenetická regulace genové exprese v transgenních a endogenních lokusech vyšších rostlin

Identifikační kód projektu: GA521/04/0775
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2004 - 2006

Studium struktury a exprese genů pro ribozomální RNA v allotetraploidních a jejich rodičovských rostlinných genomech

Identifikační kód projektu: GP204/03/P104
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2003 - 2005