Molecular Epigenetics

Finished projects

Vliv genomického šoku spojeného s mezidruhovou hybridizací a allopolyploidizací na evoluci rDNA lokusů u mladých invazivních plevelů

Project ID code: GA206/09/1751
Provider: GA ČR
Years: 2009 - 2013

Telomery a telomerázy: posun od molekulárně-biologického ke strukturně-biologickému přístupu.

Project ID code: IAA500040801
Provider: GA AV
Years: 2008 - 2012

Dynamika proteomu v odpovědi na zvýšené hladiny cytokininů u Arabidopsis

Project ID code: IAA600040701
Provider: GA AV
Years: 2007 - 2010

Strukturní a funkční analýza genů pro ribosomální RNA v průběhu stabilizace syntetického allopolyploida Brassica napus

Project ID code: MEB020823
Provider: MŠMT
Years: 2008 - 2009

Dynamika repetitivních DNA sekvencí v polyploidních genomech

Project ID code: GA521/07/0116
Provider: GA ČR
Years: 2007 - 2009

Mendelovské a nemendelovské interakce rostlinných transgenů

Project ID code: IAA600040611
Provider: GA AV
Years: 2006 - 2008

Funkční analýza genu Shooting v Arabidopsis a tabáku

Project ID code: IAA600040612
Provider: GA AV
Years: 2006 - 2008

Nicotiana sylvestris DNA-(cytosin-5)-methyltransferásy

Project ID code: GA204/06/1432
Provider: GA ČR
Years: 2006 - 2008

Mechanismy odolnosti rostlin proti ROS indukovaným ve fotosyntetickém aparátu během fotoinhibičního stresu

Project ID code: GA522/06/0979
Provider: GA ČR
Years: 2006 - 2008

Mechanismy udržující hormonální homeostázi v rostlinných buňkách

Project ID code: IAA600380507
Provider: GA AV
Years: 2005 - 2007

Úloha mezidruhové hybridizace a allotetraploidizace ve vývoji rostlinných genomů

Project ID code: GA204/05/0687
Provider: GA ČR
Years: 2005 - 2007

Epigenetická regulace genové exprese v transgenních a endogenních lokusech vyšších rostlin

Project ID code: GA521/04/0775
Provider: GA ČR
Years: 2004 - 2006

Studium struktury a exprese genů pro ribozomální RNA v allotetraploidních a jejich rodičovských rostlinných genomech

Project ID code: GP204/03/P104
Provider: GA ČR
Years: 2003 - 2005