Oddělení molekulární epigenetiky

 

Head: Aleš Kovařík

  Research interests:

  • Evoluce polyploidních genomů

  • Struktura a exprese genů pro ribosomální RNA

  • Organizace satelitních repetic DNA