Výuka

 

Bi7070      Fyziologie buněčných systémů(Physiology of cell systems)

Bi8110      Genotoxicita a karcinogeneze(Genotoxicity and carcinogenesis)

Bi6871      Zdravotní rizika(Health risks)

Bi6725      Moderní metody buněčné biologie(Advanced methods in cell biology)

Bi6051      Molekulární fyziologie živočichů(Molecular physiology of animals)

Bi5611c    Speciální metody fyziologie živočichů(Special methods of animal physiology)

Bi6726     Fyziologie působení farmak a toxických látek(Physiology of pharmaceuticals and toxic compounds)

Bi5599      Aplikovaná chemie a biochemie(Applied chemistry and biochemistry)

Bi9393      Analytická cytometrie(Analytical cytometry)

Bi5353      Metodika vědecké práce(Scientific work methodics)

Bi9904      Časopisový klub - Nádorová biologie I(Journal club - Cancer biology I)

Bi9905      Časopisový klub - Nádorová biologie II(Journal club - Cancer biology II)

DSMBz01 Molekulární biologie a genetika(Molecular Biology and Genetics)

 

Významné společné projekty a spolupráce DC s univerzitami

  1. 2 společné projekty financované z Evropského sociálního fondu OP Rozvoj lidských zdrojů a Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) týkající se zvýšení kvalifikace a flexibility absolventů doktorských studijních programů. Spolupráce s LF UP, Olomouc (A. Kozubík, J. Hofmanová, J. Vondráček, K. Souček . prof. Z. Kolář, prof. M. Modrianský, prof. P. Alzenbacher, Doc. J. Ehrman, Doc. M. Hajdůch), 2005-2007 a 2009-2011
  2. Doktorandský projekt společný s LF UP Olomouc