Cytokinetika

Ukončené projekty

Mezibuněčná signalizace ve vývoji organismu a vzniku onemocnění

Identifikační kód projektu: GD204/09/H058
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2009 - 2012

Molekulární mechanismy vybraných patologických procesů v buňce

Identifikační kód projektu: GD303/09/H048
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2009 - 2012

Úloha adheze buněk zprostředkované extracelulární matrix v udržení homeostázy střevní tkáně a v karcinogenezi tlustého střeva

Identifikační kód projektu: GA305/09/1526
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2009 - 2011

Interakce signálních drah Wnt a Ah receptoru v regulaci funkcí jaterních buněk

Identifikační kód projektu: GA524/09/1337
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2009 - 2011

Význam beta-arrestinu pro regulaci specificity ve Wnt signalizaci

Identifikační kód projektu: GC204/09/J030
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2009 - 2011

Možnosti modulace neuroendokrinní diferenciace a progrese nádorů prostaty.

Identifikační kód projektu: NS9600
Poskytovatel: MZ
Řešení projektu: 2009 - 2011

Význam exprese asporinu a dalších proteinů extracelulární matrix v invazivních karcinomech prsu a prostaty

Identifikační kód projektu: NS9956
Poskytovatel: MZ
Řešení projektu: 2009 - 2011

Nové protinádorové platinové komplexy - mechanismy jejich působení a inovativní strategie chemoterapie

Identifikační kód projektu: GA301/07/1557
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2007 - 2011

Význam změn buněčných lipidů v průběhu diferenciace a apoptózy střevních epiteliálních buněk

Identifikační kód projektu: GA524/07/1178
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2007 - 2011

Úloha environmentálních polutantů v mechanismech regulujících vznik a vývoj karcinomu prostaty

Identifikační kód projektu: GA310/07/0961
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2007 - 2010

Úloha transformujícího růstového faktoru-beta v regulaci proliferace, diferenciace a apoptózy u nádorů prostaty a kolonu

Identifikační kód projektu: GA204/07/0834
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2007 - 2009

Tukové složky výživy - modulace jejich účinků a možnosti praktického využití

Identifikační kód projektu: 1QS500040507
Poskytovatel: AV ČR
Řešení projektu: 2005 - 2009

Úloha lipidových raftů v řízení buněčné signalizace vedoucí k modulaci cytokinetiky nádorových buněk

Identifikační kód projektu: MEB040703
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2008 - 2008

Mechanismy disrupce mezibuněčné komunikace a regulace buněčné proliferace v jaterních buňkách

Identifikační kód projektu: GA524/06/0517
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2006 - 2008

Regulátor zánětlivých procesů NF-kappaB a modulace jeho aktivity zásahy do metabolismu kyseliny arachidonové

Identifikační kód projektu: GP524/06/P345
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2006 - 2008

Adheze a aniokis u střevních buněk - úloha členů rodiny TNF, metabolismu AA a diferenciace

Identifikační kód projektu: KJB500040508
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2005 - 2007

Interakce fyziologických regulátorů růstu, kyseliny arachidonové a cizorodých látek

Identifikační kód projektu: GA524/05/0595
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2005 - 2007

Interakce genotoxických a negenotoxických účinků polycyklických aromatických uhlovodíků v regulaci buněčné proliferace

Identifikační kód projektu: KJB6004407
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2004 - 2006

Mechanizmy buněčné smrti střevních epiteliálních buněk indukované lipidovými složkami výživy a endogenními regulátory apoptózy

Identifikační kód projektu: GA524/04/0895
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2004 - 2006

Vývoj tukových emulzí pro parenterální výživu se specifickými farmakologickými účinky.

Identifikační kód projektu: FT-TA/015
Poskytovatel: MPO
Řešení projektu: 2004 - 2005

Modulace proliferace, diferenciace a apoptózy krvetvorných buněk - interakce cytokinů, farmak a lipidových složek výživy

Identifikační kód projektu: GA524/03/0766
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2003 - 2005

Chemická identifikace a in vitro screening toxicity aromatických kontaminantů v zemědělském prostředí

Identifikační kód projektu: GA525/03/1527
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2003 - 2005