Cytokinetics

Running projects

Elucidation of Haspin kinase interactome and its role in the context of cell plasticity

Project ID code: 23-06472S
Provider: GAČR
Years: 2023 - 2025
Solver: K. Souček

Pharmacological mimicry of microbial metabolites in the modulation of intestinal health

Project ID code: 22-00355S
Provider: GAČR
Years: 2022 - 2024
Solver: Z. Dvořák (UPOL)/J. Vondráček (BFU)

Xenotransplants of metastatic carcinoma as a tool for preclinical research

Project ID code: NU21-08-00023
Provider: AZV ČR
Years: 2021 - 2024
Solver: K. Souček

Glycosphingolipids and their metabolic pathways as potential colon cancer biomarkers

Project ID code: NU21-03-00421
Provider: AZV ČR
Years: 2021 - 2024
Solver: J. Vondráček

Dynamics of cancer cell surface fingerprint plasticity in epithelial-to-mesenchymal transition

Project ID code: 21-11585S
Provider: GAČR
Years: 2020 - 2023
Solver: K. Souček

Circulating tumor cells as a preclinical tool for analysis of cancer heterogeneity and therapy response

Project ID code: 20-22984S
Provider: GAČR
Years: 2020 - 2023
Solver: K. Souček

Non-conventional environmental Ah receptor ligands and their complex effects in vitro

Project ID code: 21-00533S
Provider: GAČR
Years: 2019 - 2023
Solver: J. Vondráček

Finished projects

Mezibuněčná signalizace ve vývoji organismu a vzniku onemocnění

Project ID code: GD204/09/H058
Provider: GA ČR
Years: 2009 - 2012

Molekulární mechanismy vybraných patologických procesů v buňce

Project ID code: GD303/09/H048
Provider: GA ČR
Years: 2009 - 2012

Úloha adheze buněk zprostředkované extracelulární matrix v udržení homeostázy střevní tkáně a v karcinogenezi tlustého střeva

Project ID code: GA305/09/1526
Provider: GA ČR
Years: 2009 - 2011

Interakce signálních drah Wnt a Ah receptoru v regulaci funkcí jaterních buněk

Project ID code: GA524/09/1337
Provider: GA ČR
Years: 2009 - 2011

Význam beta-arrestinu pro regulaci specificity ve Wnt signalizaci

Project ID code: GC204/09/J030
Provider: GA ČR
Years: 2009 - 2011

Možnosti modulace neuroendokrinní diferenciace a progrese nádorů prostaty.

Project ID code: NS9600
Provider: MZ
Years: 2009 - 2011

Význam exprese asporinu a dalších proteinů extracelulární matrix v invazivních karcinomech prsu a prostaty

Project ID code: NS9956
Provider: MZ
Years: 2009 - 2011

Nové protinádorové platinové komplexy - mechanismy jejich působení a inovativní strategie chemoterapie

Project ID code: GA301/07/1557
Provider: GA ČR
Years: 2007 - 2011

Význam změn buněčných lipidů v průběhu diferenciace a apoptózy střevních epiteliálních buněk

Project ID code: GA524/07/1178
Provider: GA ČR
Years: 2007 - 2011

Úloha environmentálních polutantů v mechanismech regulujících vznik a vývoj karcinomu prostaty

Project ID code: GA310/07/0961
Provider: GA ČR
Years: 2007 - 2010

Úloha transformujícího růstového faktoru-beta v regulaci proliferace, diferenciace a apoptózy u nádorů prostaty a kolonu

Project ID code: GA204/07/0834
Provider: GA ČR
Years: 2007 - 2009

Tukové složky výživy - modulace jejich účinků a možnosti praktického využití

Project ID code: 1QS500040507
Provider: AV ČR
Years: 2005 - 2009

Úloha lipidových raftů v řízení buněčné signalizace vedoucí k modulaci cytokinetiky nádorových buněk

Project ID code: MEB040703
Provider: MŠMT
Years: 2008 - 2008

Mechanismy disrupce mezibuněčné komunikace a regulace buněčné proliferace v jaterních buňkách

Project ID code: GA524/06/0517
Provider: GA ČR
Years: 2006 - 2008

Regulátor zánětlivých procesů NF-kappaB a modulace jeho aktivity zásahy do metabolismu kyseliny arachidonové

Project ID code: GP524/06/P345
Provider: GA ČR
Years: 2006 - 2008

Adheze a aniokis u střevních buněk - úloha členů rodiny TNF, metabolismu AA a diferenciace

Project ID code: KJB500040508
Provider: GA AV
Years: 2005 - 2007

Interakce fyziologických regulátorů růstu, kyseliny arachidonové a cizorodých látek

Project ID code: GA524/05/0595
Provider: GA ČR
Years: 2005 - 2007

Interakce genotoxických a negenotoxických účinků polycyklických aromatických uhlovodíků v regulaci buněčné proliferace

Project ID code: KJB6004407
Provider: GA AV
Years: 2004 - 2006

Mechanizmy buněčné smrti střevních epiteliálních buněk indukované lipidovými složkami výživy a endogenními regulátory apoptózy

Project ID code: GA524/04/0895
Provider: GA ČR
Years: 2004 - 2006

Vývoj tukových emulzí pro parenterální výživu se specifickými farmakologickými účinky.

Project ID code: FT-TA/015
Provider: MPO
Years: 2004 - 2005

Modulace proliferace, diferenciace a apoptózy krvetvorných buněk - interakce cytokinů, farmak a lipidových složek výživy

Project ID code: GA524/03/0766
Provider: GA ČR
Years: 2003 - 2005

Chemická identifikace a in vitro screening toxicity aromatických kontaminantů v zemědělském prostředí

Project ID code: GA525/03/1527
Provider: GA ČR
Years: 2003 - 2005