Teaching

Courses provided at Faculty of Science, Masaryk University

 

Bi7070      Physiology of cell systems(Fyziologie buněčných systémů)

Bi8110      Genotoxicity and carcinogenesis(Genotoxicita a karcinogeneze)

Bi6871      Health risks(Zdravotní rizika)

Bi6725      Advanced methods in cell biology(Moderní metody buněčné biologie)

Bi6051      Molecular physiology of animals(Molekulární fyziologie živočichů)

Bi5611c    Special methods of animal physiology(Speciální metody fyziologie živočichů)

Bi6726      Physiology of pharmaceuticals and toxic compounds(Fyziologie působení farmak a toxických látek)

Bi5599      Applied chemistry and biochemistry(Aplikovaná chemie a biochemie)

Bi9393      Analytical cytometry(Analytická cytometrie)

Bi5353      Scientific work methodics(Metodika vědecké práce)

Bi9904      Journal club - Cancer biology I(Časopisový klub - Nádorová biologie I)

Bi9905      Journal club - Cancer biologiy II(Časopisový klub - Nádorová biologie II)

DSMBz01 Molecular biology and genetics(Molekulární biologie a genetika)