Síť a počítače

IP adresy přidělené BFÚ AV ČR v Brně: 195.178.68.1 - 195.178.69.255, 147.231.203.1-255


Pravidla provozu elektronické pošty BFÚ (.pdf)
Pravidla provozu počítačové sítě BFÚ (.pdf)
Pravidla správy sítě BFÚ (.pdf)
Potvrzení o seznámení s pravidly provozu počítačové sítě Biofyzikálního ústavu AV ČR (.pdf)
Žádost o zřízení uživatelského účtu na síťovém serveru BFÚ (.pdf)
Žádost o obnovení uživatelského účtu na síťovém serveru BFÚ (.pdf)