Doktorský program, Postdoktorandi, Studenti

Nabízíme vysoce kvalitní doktorandský program a postdoktorandské vzdělávání ve všech oblastech našeho výzkumu. Preferujeme práci s menším počtem studentů na základě individuálního přístupu. Vyhýbáme se „systému masivní propustnosti studentů“ jež je běžný v mnoha jiných výzkumných laboratořích. To umožňuje studentům krok za krokem rozvíjet vlastní výzkumnou dráhu. Všichni naši nedávní i současní doktorandi úspěšně publikovali své práce ve významných mezinárodních časopisech jako je Journal of Molecular Biologie, Journal of the American Chemical Society, Nucleic Acids Research, Biophysical Journal, Structure, a Nature Communications. S cca 10 publikovanými články ročně a v současnosti cca 600 citacemi ročně (mimo autocitace) patříme k nejvýkonnějším a nejvíce mezinárodně kompetitivním výzkumným skupinám v zemi.