Computational Studies of RNA and DNA

Série Springer Book Series – Volume 2

Editoři J. Šponer a F. Lankaš

 

Kniha „Computational Studies of RNA and DNA“ popisuje moderní počítačové studie nukleových kyselin, od pokročilých kvantově chemických výpočtů elektronové struktury, přes explicitní simulace molekulově dynamických simulací (MD), až po mezoskopické modelování, přičemž hlavní pozornost je věnována MD oblasti. Důraz je kladen na aktuální metody a aplikace výpočetních technik a jsou diskutovány jejich úspěchy i úskalí.

 

Přispívající autoři:
Bohdan Schneider, Helen M. Berman, Thomas E. Cheatham, III, David A. Case, Alexander D. MacKerell, Jr., Lennart Nilsson, Martin Zacharias, Modesto Orozco, Agnes Noy, Tim Meyer, Manuel Rueda, Carles Ferrer, Antonio Valencia , Alberto Pérez, Oliver Carrillo, Juan Fernandez-Recio, Xavier de la Cruz, F. Javier Luque, Catherine Kelso, Carlos Simmerling, Péter Várnai, Richard Lavery, David L. Beveridge, Surjit B. Dixit, Bethany L. Kormos, Anne M. Baranger, B. Jayaram, Wilma K. Olson, Andrew V. Colasanti, Yun Li, Wei Ge, Guohui Zheng, Victor B. Zhurkin, Tamar Schlick, Pascal Auffinger, Naďa Špačková, Jiří Šponer, Kevin Y. Sanbonmatsu, Petr Jurečka, Pavel Hobza, Judit E. Šponer, Jaroslav V. Burda, Jerzy Leszczynski, Juan Bertran, L. Blancafort, M. Noguera, Mariona Sodupe, MK Shukla, Célia Fonseca Guerra, F. Matthias Bickelhaupt, Alexander A. Voityuk, Wolfgang Schöfberger, Vladimír Sychrovský, Lukáš Trantírek, Sarah A. Harris, Charles A. Laughton, Filip Lankaš, Alexander Vologodskii, Jörg Langowski a Helmut Schiessel.

 

Podrobné informace o této knize jsou k dispozici na

http://www.springer.com/east/home/chemistry?SGWID=5-135-22-158967829-0
http://www.springerlink.com/content/978-1 -4020-4851-3/