Biofyzika imunitního systému

Běžící projekty

Nové organické polovodiče pro budoucí bioelektronické zařízení pro regenerativní medicínu

Identifikační kód projektu: 21-01057S
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2021 - 2023
Řešitel: Jan Víteček

Cílená polymerní terapeutika pro pokročilou léčbu místně specifických revmatických onemocnění pohybového aparátu

Identifikační kód projektu: NU20-08-00255
Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví
Řešení projektu: 2020 - 2023
Řešitel: Lukáš Kubala

Využití nanovláken na bázi kyseliny hyaluronové v kosmetice a medicíně

Identifikační kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015514
Poskytovatel: MPO - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost / Ministry of trade - Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness
Řešení projektu: 2020 - 2022
Řešitel: Lukáš Kubala, Gabriela Ambrožová, Kristina Turková

Prozánětlivé působení LPS sinicového vodního květu z vodních nádrží České republiky

Identifikační kód projektu: 19-09980S
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2019 - 2021

Ukončené projekty

Nové přírodou inspirované organické polovodiče pro bioelektroniku

Identifikační kód projektu: 17-24707S
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2017 - 2019
Řešitel: Jan Víteček

Natural pseurotin alkaloids as significant immunotoxic contaminants

Identifikační kód projektu: 17-18858S
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2017 - 2019
Řešitel: Lukáš Kubala

A complex role of nitro-fatty acids in regulation of cellular functions and processes: beyond the anti-inflammatory effect

Identifikační kód projektu: 17-08066Y
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2017 - 2019
Řešitel: Michaela Pekarová

Importance of Toll-like receptors in intestinal epithelium response to cyanobacterial water bloom

Identifikační kód projektu: 16-24949S
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2016 - 2018
Řešitel: Lenka Švihálková Šindlerová

Molecular mechanisms of serotoninergic system interactions with cells of immune system

Identifikační kód projektu: LD14030
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2014 - 2016
Řešitel: Číž, M.

Materials for integration of animal cells with organic electronics: towards future bioelectronic devices

Identifikační kód projektu: 13-29358S
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2013 - 2016
Řešitel: Víteček, J. (spoluřešitel)

New Role for Nitrated Fatty Acid in Modulation of Phagocyte-derived Inflammatory Responses

Identifikační kód projektu: 13-40824P
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2013 - 2015
Řešitel: Ambrožová, G.

Role of L-arginine, methylarginines and their metabolism in regulation of endothelial homeostasis

Identifikační kód projektu: 13-40882P
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2013 - 2014
Řešitel: Pekarová, M.

Importance of the interaction of myeloperoxidase with the endothelial glycocalyx for leukocyte recruitment and vascular fuction

Identifikační kód projektu: P305/12/J038
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2012 - 2014
Řešitel: Kubala, L.

The influence of L-arginine and its analogues on the generation of reactive oxygen and nitrogen species by professional phagocytes

Identifikační kód projektu: 524/08/1753
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2008 - 2012
Řešitel: Lojek, A

Role extracelulárního L-argininu v regulaci produkce oxidu dusnatého u endoteliálních buněk

Poskytovatel: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
Řešení projektu: 2011 - 2011
Řešitel: Pekarová, M.

Interactions among collagen, platelets and phagocytes in modulation of reactive oxygen and nitrogen species production

Identifikační kód projektu: OC10044
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2010 - 2011
Řešitel: Číž, M.

Effect of polyunsaturated fatty acids and their metabolites on the physiological functions of professional phagocytes

Identifikační kód projektu: OC08058
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2008 - 2010
Řešitel: Lojek, A.

Role of hyaluronan of different molecular weight in the course of inflammation

Identifikační kód projektu: 305/08/1704
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2008 - 2010
Řešitel: Kubala, L.

Úloha krevních destiček, neutrofilů a složek mezibuněčné hmoty v zánětu. Analýza léčiv a perspektivních přírodních látek.

Identifikační kód projektu: MEB0808106
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2008 - 2009

Collagen, platelet and neutrophil interactions with respect to wound healing

Identifikační kód projektu: 524/07/1511
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2007 - 2009
Řešitel: Číž, M.

The role of uric acid in endothelial dysfunction

Identifikační kód projektu: 204/07/P539
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2007 - 2009
Řešitel: Papežíková, I.

The use of terestric bioluminescent bacteria in ecotoxicology

Identifikační kód projektu: 525/06/1196
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2006 - 2008
Řešitel: Lojek, A.

The role of free radicals in regulation of lung inflammation induced by acute or chronic exposition to endotoxin

Identifikační kód projektu: 524/06/1197
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2006 - 2008
Řešitel: Kubala, L.

Effects of carvedilol on metabolic activity of neutrophils and monocytes

Identifikační kód projektu: 305/04/0896
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2004 - 2006
Řešitel: Lojek, A.

The role of serotonin in mutual interactions of platelets and professional phagocytes

Identifikační kód projektu: 524/04/0897
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2004 - 2006
Řešitel: Číž, M.

The influence of hyaluronic acid on the functions and interactions of leukocytes and epithelial cells under physiological and inflammatory conditions

Identifikační kód projektu: 524/02/0395
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2002 - 2004
Řešitel: Lojek, A.

Antioxidative properties of flavonoids with respect to the oxidative burst of phagocyte and cooperation between phagocytes and endothelial cells

Identifikační kód projektu: B6004204
Poskytovatel: GA AS ČR
Řešení projektu: 2002 - 2004
Řešitel: Číž, M.

Understanding and modulation of the antioxidative defence mechanisms in oxidative stress

Identifikační kód projektu: 524/01/1219
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2001 - 2003
Řešitel: Číž, M.

Reactive oxygen and nitrogen metabolites generated by neutrophils under physiological and pathophysiological conditions

Identifikační kód projektu: 524/00/1223
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2000 - 2002
Řešitel: Lojek, A.

Influence of different time of ischemia adn reperfusion upon development of reperfusion injury intestine

Identifikační kód projektu: 524/99/D022
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 1999 - 2002
Řešitel: Čížová, H.

The role of endogenous antioxidants in the regulation of post-ischemic oxidative stress

Identifikační kód projektu: 524/98/0190
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 1998 - 2000
Řešitel: Číž, M.

Reactive oxygen species in relation to hemodialysis and kidney transplantation

Identifikační kód projektu: 4796-3
Poskytovatel: IGA MZ ČR
Řešení projektu: 1998 - 2000
Řešitel: Číž, M., Lojek, A.

The role of oxygen metabolites and nitric oxide in the development of intestinal reperfusion injury

Identifikační kód projektu: 308/97/1141
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 1997 - 1999
Řešitel: Lojek, A.

Mechanisms of transplanted tissue injuries during their ischemia and reperfusion and prevention prospects

Identifikační kód projektu: 2849-3
Poskytovatel: IGA MZ ČR
Řešení projektu: 1995 - 1997
Řešitel: Číž, M., Lojek, A.

The role of oxygen free radicals in the hypoxic and reperfused tissues

Identifikační kód projektu: 308/94/0387
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 1994 - 1996
Řešitel: Lojek, A.