Management of the Institute

Director:

Assoc. Prof. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.
Phone: +420 - 541 517 141 (501)
bartova@ibp.cz

Deputy Director: 

Assoc Prof.. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.
Phone: +420 - 541 517 283
kozubek@ibp.cz

Manažer výzkumu a vývoje

Ing. Ivana Mužíková
Telefon +420 541 517 242
ivasal@ibp.cz

Secretary: 

Mrs. Hana Křivánková, DiS
Phone: +420 - 541 517 500 
krivankova@ibp.cz