Oddělení Biofyziky nukleových kyselin

Vedoucí: Michaela Vorlíčková

Vědecké zaměření:
  • Oddělení se zabývá konformačními studiemi oligonukleotidů a fragmentů genomové DNA významných z biologického nebo lékařského hlediska.