Konfokální mikroskopie

V našem ústavu máme dvě zařízení tohoto typu:

  1. Konfokální mikroskopie založená na rotujícím disku, jež sestává z mikroskopu Leica, motorizovaného stolku DMSTC, Piezzo zařízení pro posuv ve směru osy z, MicroMax CCD kamery, konfokální jednotky CSU-10, laserových diod (488, 562, and 714 nm) s AOTF. Toto vybavení je řízeno odpovídajícím softwarem s využitím PC a programu Acquarium vyvinutého ve spolupráci s Masarykovou universitou.
  2. Laserový skenovací konfokální mikroskop (LSCM). V roce 2009 byla v BFÚ vybudována Laboratoř buněčné biofyziky, ve které se nachází flow-cytometr a sortr Aria II a konfokální mikroskop Leica TSC SP-5 X, vybavený WLL (white light laser, kontinuální spektrum 470-670 nm), argonovým laserem (488 nm) a 2 UV lasery (355 nm a 405 nm). Laboratoř je vybavená kultivační komůrkou (s kontrolovaným obsahem CO2 a teplotou), jež umožňuje pokročilé studie normálních i nádorových buněk. Pokročilý software se používá na akvizici dat, 3D analýzu a FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching). Mikroskop Leica SP-5 představuje unikátní zařízení pro studium biologie chromatinu a DNA reparace.